Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Bošnjak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica09.01.2018. Prezime Bošnjak09.01.2018.
Stručna sprema VSS09.01.2018.
Zvanje Diplomirani ekonomist09.01.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica09.01.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana09.01.2018. Razveden/Razvedena15.02.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.01.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10370 Dugo Selo09.01.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.01.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra09.01.2018. Državni tajnik17.10.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku09.01.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb09.01.2018. Ulica Trg Nevenke Topalušić 09.01.2018. Kućni broj 109.01.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851555714409.01.2018. Fax (službeni) +3851555723009.01.2018.
Datum početka mandata 14/12/201709.01.2018. 03/10/201917.10.2019. Predviđeni datum kraja mandata 27/10/202009.01.2018. 10/09/202017.10.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.01.2018. Stvarni datum kraja mandata 02/10/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji09.01.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji09.01.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik odbora za financije 09.01.2018. Naziv pravne osobe Grad Dugo Selo09.01.2018.
OIB pravne osobe 2543287921409.01.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski09.01.2018.
Datum početka dužnosti 30/06/201709.01.2018. Datum kraja dužnosti 03/05/202109.01.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10370 Dugo Selo09.01.2018. Ulica Josipa Zorića 09.01.2018. Kućni broj 109.01.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851275370509.01.2018. Fax (službeni) 09.01.2018.
e-mail (službeni) 09.01.2018. Mobitel (službeni) 09.01.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost ČLAN NADZORNOG ODBORA09.01.2018. Naziv pravne osobe Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.09.01.2018.
OIB pravne osobe 5418980473409.01.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski09.01.2018.
Datum početka dužnosti 20/01/201709.01.2018. Datum kraja dužnosti 19/01/202109.01.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb09.01.2018. Ulica Koledovčina ulica09.01.2018. Kućni broj 109.01.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851349210009.01.2018. Fax (službeni) 09.01.2018.
e-mail (službeni) 09.01.2018. Mobitel (službeni) 09.01.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.01.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji09.01.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnik za financije09.01.2018. Pomoćnik ministra17.10.2019. Naziv pravne osobe Zagrebačka županija09.01.2018. MDOMSP17.10.2019. OIB pravne osobe 0713226955309.01.2018. 1535158388017.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.01.2018. Ulica Ulica grada Vukovara09.01.2018. Trg nevenke Topalušić 17.10.2019. Kućni broj 72/V09.01.2018. 117.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201109.01.2018. 14/12/201717.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 13/12/201709.01.2018. 02/10/201917.10.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23165,3409.01.2018. 25166,0817.10.2019. Neto iznos (HRK) 15136,1109.01.2018. 14967,7615.02.2019. 16089,2517.10.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.01.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji09.01.2018. Ne postoji10.04.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0009.01.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.01.2018.
Vremenski raspon Mjesečno09.01.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji09.01.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.01.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zagrebačka banka d.d.09.01.2018. OIB poslodavca 9296322347309.01.2018.
Bruto iznos (HRK) 154493,9009.01.2018. Neto iznos (HRK) 103188,1009.01.2018.
Datum stupanja u radni odnos 04/12/199009.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 09.01.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji09.01.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.01.2018. Ne postoji15.02.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.01.2018. Nosioc obveze Bračni drug09.01.2018.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.09.01.2018. Iznos duga 80000,0009.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.01.2018. Godina zaduženja 201509.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4809.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1852,0009.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,0109.01.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.01.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća09.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2018.
Mjesto Dugo Selo09.01.2018. Poštanski broj 1037009.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2018. Površina 180,0009.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,0009.01.2018.
Katastarska općina Dugo Selo09.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.01.2018. Osobno, Suvlasnik s trećim osobama15.02.2019. Osobno11.09.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.01.2018.
Postotak 50,0015.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2018.
Mjesto Zagreb09.01.2018. Poštanski broj 1000009.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2018. Površina 38,8909.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0009.01.2018.
Katastarska općina Trnje09.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.01.2018. Osobno, Suvlasnik s trećim osobama15.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.01.2018.
Postotak 50,0015.02.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.01.2018. Ne postoji15.02.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.01.2018. Marka/tip VW TOURAN09.01.2018.
Godina proizvodnje 201409.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 95000,0009.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug09.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.01.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.01.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji09.01.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji09.01.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji09.01.2018.