Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Živković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivana24.10.2018. Prezime Živković24.10.2018.
Stručna sprema Magistar Znanosti24.10.2018.
Zvanje magistar znanosti24.10.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke24.10.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena24.10.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.10.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb24.10.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.10.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra24.10.2018. Ravnatelj04.03.2021. ravnatelj uprave23.09.2021. Ravnatelj uprave23.09.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova24.10.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb24.10.2018. Ulica Trg N.Š. Zrinskog24.10.2018. Kućni broj 7/824.10.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851489639924.10.2018.
Datum početka mandata 27/09/201824.10.2018. 11/02/202104.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 27/09/202224.10.2018. 26/09/202202.03.2021. 10/02/202504.03.2021. 01/10/202231.12.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.10.2018. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021 01/10/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji24.10.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji24.10.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.10.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.10.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnica Sektora24.10.2018. pomoćnica ministra04.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova24.10.2018. OIB pravne osobe 4354112222424.10.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.10.2018. Ulica Trg N. Š. Zrinskog24.10.2018. Kućni broj 7/824.10.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/06/199524.10.2018. 27/09/201804.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27/09/201824.10.2018. 11/02/202104.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22857,8324.10.2018. 23062,8402.03.2021. 28260,0304.03.2021. 28385,5123.09.2021. Neto iznos (HRK) 15387,3624.10.2018. 16043,0102.03.2021. 19219,5304.03.2021. 18293,2223.09.2021. 18293,2924.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.10.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.10.2018. Postoji13.07.2020. Ne postoji31.12.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 12000,0013.07.2020. 12730,0023.09.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava13.07.2020.
Vremenski raspon Mjesečno13.07.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1100,0013.07.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava13.07.2020.
Vremenski raspon Mjesečno13.07.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0023.09.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka23.09.2021.
Vremenski raspon Jednokratno23.09.2021.
Napomena Sudjelovanje na sjednicama Upravnog odbora, 1500 kn/sjednici. u 2021. godini održane dvije sjednice do sad. 23.09.2021. Sudjelovanje na sjednicama Upravnog odbora, 1500 kn/sjednici. u 2021. godini održane dvije sjednice.24.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji24.10.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji24.10.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.10.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.10.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.10.2018.
Mjesto Zagreb 24.10.2018. Poštanski broj 1000024.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.10.2018. Površina 156,8024.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2900000,0024.10.2018. 3500000,0024.01.2022. 4800000,0031.12.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb 24.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.10.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.10.2018.
Postotak 50,0024.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.10.2018.
Mjesto Nerežišća24.10.2018. Poštanski broj 2142324.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.10.2018. Površina 2900,0024.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2175000,0024.10.2018. 3200000,0024.01.2022.
Katastarska općina Nerežišća24.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.10.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka24.10.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji24.10.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.10.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji24.10.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice24.10.2018. Naziv poslovnog subjekta HTP KORČULA d.d.24.10.2018.
OIB poslovnog subjekta 6325919921724.10.2018. Sjedište poslovnog subjekta Korčula24.10.2018.
Broj dionica 36224.10.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 50,0024.10.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%24.10.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno24.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.10.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji24.10.2018.

Podatci o štednji

Iznos 27000,0024.10.2018. 29000,0004.03.2021. 18000,0031.12.2022. Valuta EUR - Euro24.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.10.2018. Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom24.10.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom04.03.2021. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2022.
Postotak 50,0004.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 100000,0004.03.2021. 150000,0023.09.2021. 180000,0024.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno04.03.2021. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava04.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji24.10.2018. Postoji04.03.2021. Ne postoji31.12.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HAMAG BICRO04.03.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb04.03.2021.
OIB pravne osobe 2560955934204.03.2021.
Datum učlanjenja 10/04/202004.03.2021. Datum kraja članstva 04.03.2021.
Funkcije članica Upravnog odbora04.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HBOR04.03.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb04.03.2021.
OIB pravne osobe 2670228039004.03.2021.
Datum učlanjenja 02/11/201804.03.2021. Datum kraja članstva 04.03.2021.
Funkcije članica Povjerenstva za osiguranje izvoza04.03.2021.
Napomena