Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Šuman

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana28.05.2018. Prezime Šuman28.05.2018.
Stručna sprema VSS28.05.2018.
Zvanje Diplomirani pravnik28.05.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.05.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana28.05.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.05.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.05.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.05.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik28.05.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike28.05.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.05.2018. Ulica Radnička cesta28.05.2018. Kućni broj 8028.05.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371710928.05.2018. Fax (službeni) 28.05.2018.
Datum početka mandata 08/02/201828.05.2018. Predviđeni datum kraja mandata 08/02/202128.05.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.05.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.05.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.05.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.05.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji28.05.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditeljica Službe28.05.2018. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava28.05.2018. OIB pravne osobe 5396948650028.05.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.05.2018. Ulica Ulica grada Vukovara28.05.2018. Kućni broj 7828.05.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 06/10/200428.05.2018. Datum prestanka radnog odnosa 28.05.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26089,0028.05.2018. Neto iznos (HRK) 16036,0028.05.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.05.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.05.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.05.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.05.2018. Nosioc obveze Osobno28.05.2018.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.28.05.2018. Iznos duga 33076,3728.05.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.05.2018. Godina zaduženja 201328.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18028.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 335,2528.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 9,0028.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.05.2018. Nosioc obveze Osobno28.05.2018.
Vjerovnik KentBank28.05.2018. Iznos duga 5900,0028.05.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.05.2018. Godina zaduženja 201428.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 121,0528.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,5028.05.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.05.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.05.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.05.2018.
Mjesto Beli Manastir28.05.2018. Poštanski broj 3130028.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.05.2018. Površina 66,6528.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0028.05.2018.
Katastarska općina Beli Manstir28.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.05.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.05.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.05.2018.
Postotak 25,0028.05.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.05.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.05.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.05.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.05.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji28.05.2018.