Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Šuman

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana28.05.2018. Prezime Šuman28.05.2018.
Stručna sprema VSS28.05.2018.
Zvanje Diplomirani pravnik28.05.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.05.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana28.05.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.05.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.05.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.05.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik28.05.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike28.05.2018. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja30.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.05.2018. Ulica Radnička cesta28.05.2018. Kućni broj 8028.05.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371710928.05.2018.
Datum početka mandata 08/02/201828.05.2018. 04/03/202130.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 08/02/202128.05.2018. 04/03/202530.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.05.2018. Stvarni datum kraja mandata 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.05.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.05.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.05.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.05.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditeljica Službe28.05.2018. Glavni tajnik30.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava28.05.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike30.03.2021. OIB pravne osobe 5396948650028.05.2018. 1937010088130.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.05.2018. Ulica Ulica grada Vukovara28.05.2018. Radnička cesta 30.03.2021. Kućni broj 7828.05.2018. 8030.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/10/200428.05.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.05.2018. 08/02/201827.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26089,0028.05.2018. 28230,7027.08.2020. 29421,2330.03.2021. Neto iznos (HRK) 16036,0028.05.2018. 17611,4127.08.2020. 18926,2630.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.05.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.05.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.05.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.05.2018. Nositelj obveze Osobno28.05.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.28.05.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 33076,3728.05.2018. 313302,6730.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro28.05.2018. HRK - Hrvatska Kuna30.03.2021. Godina zaduženja 201328.05.2018. 202030.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18028.05.2018. 12030.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 335,2528.05.2018. 22748,2730.03.2021. 2748,2709.04.2021. Ugovorena kamatna stopa 9,0028.05.2018. 5,8830.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.05.2018. Nositelj obveze Osobno28.05.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KentBank28.05.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5900,0028.05.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.05.2018. Godina zaduženja 201428.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 121,0528.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,5028.05.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.08.2020. Nositelj obveze Osobno27.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.27.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 114000,0027.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.08.2020. Godina zaduženja 202027.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1459,5127.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,0827.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.05.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.05.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.05.2018.
Mjesto Beli Manastir28.05.2018. Poštanski broj 3130028.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.05.2018. Površina 66,6528.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0028.05.2018.
Katastarska općina Beli Manstir28.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.05.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.05.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.05.2018.
Postotak 25,0028.05.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.05.2018. Postoji27.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.08.2020. Marka/tip Peugeot 208 ACTIVE27.08.2020.
Godina proizvodnje 202027.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 128000,0027.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno27.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.05.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.05.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.05.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.05.2018.