Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Soić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana 25.04.2017. Prezime Soić25.04.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti25.04.2017.
Zvanje magistar ekonomske znanosti25.04.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana25.04.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.04.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb25.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.04.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra25.04.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta25.04.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.04.2017. Ulica Ulica grada Vukovara25.04.2017. Kućni broj 7825.04.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610630425.04.2017. Fax (službeni) +3851610915025.04.2017.
Datum početka mandata 16/03/201725.04.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/03/202125.04.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.04.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji25.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji25.04.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.04.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji25.04.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pomoćnica ravnatelja25.04.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo financija Carinska uprava25.04.2017. OIB pravne osobe 1868313648725.04.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.04.2017. Ulica Alexandera von Humboldta25.04.2017. Kućni broj 425.04.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/09/200925.04.2017. Datum prestanka radnog odnosa 15/03/201725.04.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22550,3325.04.2017. Neto iznos (HRK) 14503,0225.04.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.04.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji25.04.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.04.2017. Nosioc obveze Osobno25.04.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka25.04.2017. Iznos duga 20984,4725.04.2017.
Valuta duga EUR - Euro25.04.2017. Godina zaduženja 201625.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8925.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 304,3925.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,0825.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.04.2017. Nosioc obveze Osobno25.04.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.25.04.2017. Iznos duga 11708,1525.04.2017.
Valuta duga EUR - Euro25.04.2017. Godina zaduženja 200325.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7225.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 179,9225.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,9725.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.05.2019. Nosioc obveze Osobno13.05.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka13.05.2019. Iznos duga 25000,0013.05.2019.
Valuta duga EUR - Euro13.05.2019. Godina zaduženja 201913.05.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.05.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 286,4313.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,7013.05.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.05.2019. Nosioc obveze Osobno13.05.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka13.05.2019. Iznos duga 27000,0013.05.2019.
Valuta duga EUR - Euro13.05.2019. Godina zaduženja 201913.05.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.05.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 309,0013.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,7013.05.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.04.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.04.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.04.2017.
Mjesto Zagreb25.04.2017. Poštanski broj 1000025.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.04.2017. Površina 58,0025.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 430000,0025.04.2017. 670000,0018.11.2019.
Katastarska općina Zagreb25.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno25.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.04.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.04.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.04.2017. Marka/tip CITROEN C425.04.2017.
Godina proizvodnje 200625.04.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37500,0025.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.04.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.05.2019. Marka/tip Toyota Corolla Sedan Hybrid13.05.2019.
Godina proizvodnje 201913.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 204828,1413.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji25.04.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji25.04.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji25.04.2017.