Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Salopek Šumonja

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana 30.06.2017. Prezime Salopek Šumonja30.06.2017.
Stručna sprema Magistar30.06.2017.
Zvanje magistar prava 30.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske30.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 47300 Ogulin30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Ogulin30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47300 Ogulin30.06.2017. Ulica Bernardina Frankopana 30.06.2017. Kućni broj 1130.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854752261230.06.2017. +3854765903007.12.2018. Fax (službeni) +3854752282130.06.2017.
Datum početka mandata 09/06/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017. Profesionalno07.12.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji30.06.2017. Ne postoji07.12.2018.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto odvjetnik30.06.2017. Naziv pravne osobe Zajednički odvjetnički ured Đurđa Lipošćak i Ivana Salopek Šumonja30.06.2017. OIB pravne osobe 7918142993530.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47300 Ogulin30.06.2017. Ulica Ivana Gorana Kovačića 30.06.2017. Kućni broj 830.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/200230.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji30.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Odvjetnik30.06.2017. Naziv pravne osobe Zajednički odvjetnički ured Đurđa Lipošćak i Ivana Salopek Šumonja30.06.2017. OIB pravne osobe 7918142993530.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47300 Ogulin30.06.2017. Ulica Ivana Gorana Kovačića30.06.2017. Kućni broj 830.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/200230.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017. 28/02/201807.12.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ODVJETNIK07.12.2018. Naziv pravne osobe ZOU Đurđa Lipošćak i Ivana Salopek Šumonja07.12.2018. OIB pravne osobe 7918142993507.12.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47300 Ogulin07.12.2018. Ulica IVANA GORANA KOVAČIĆA 07.12.2018. Kućni broj 807.12.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/200207.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 28/02/201807.12.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13396,0007.12.2018. Neto iznos (HRK) 9459,4807.12.2018.
Volonterski (HRK) 1785,5130.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji30.06.2017. Ne postoji07.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 72842,7530.06.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo unutarnjih poslova30.06.2017. OIB poslodavca 3616237187830.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 93516,2430.06.2017. Neto iznos (HRK) 72644,7630.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 03/07/200030.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nosioc obveze Osobno30.06.2017.
Vjerovnik Erste banka 30.06.2017. Iznos duga 60000,0030.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. Godina zaduženja 201630.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6030.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1222,3330.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,0230.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug30.06.2017.
Vjerovnik Erste banka 30.06.2017. Iznos duga 165000,0030.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. Godina zaduženja 201630.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7230.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2769,4130.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0430.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Ogulin30.06.2017. Poštanski broj 4730030.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 3400,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0030.06.2017.
Katastarska općina Ogulin30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji30.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.