Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Franić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana Prezime Franić
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje doktor znanosti Stranačka pripadnost Nisam član stranke Hrvatska demokratska zajednica31.12.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra Državni tajnik29.02.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Donje Svetice Kućni broj 38

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569041 Fax (službeni) +38514594305
Datum početka mandata 27/04/2017 06/02/202029.02.2020. Predviđeni datum kraja mandata 27/04/2020 06/02/202029.02.2020. 19/10/202029.02.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 06/02/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Izvanredni profesor Naziv pravne osobe Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu OIB pravne osobe 90633715804
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ivana Lučića Kućni broj 3
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/01/2010 Datum prestanka radnog odnosa 30/04/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29143,73 22857,8331.12.2018. 22960,3427.01.2020. Neto iznos (HRK) 18911,23 16378,5631.12.2018. 16493,9827.01.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji Ne postoji31.12.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Agencija za odgoj i obrazovanje OIB isplatitelja 72193628411
Neto iznos mjesečno (HRK) 900,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu OIB isplatitelja 90633715804
Neto iznos mjesečno (HRK) 714,15 Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 19984,9531.12.2018. 20140,4127.01.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 313,5231.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.
Druga djelatnost Članstvo u Ispitnom povjerenstvu za polaganje državnog stručnog ispita za nastavnike naknada za rad veljača 201731.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj PBZ stambena štedionica d.d. OIB isplatitelja 28857005625
Neto iznos (HRK) 65,53 47,8127.01.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Vrsta Poticaj

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo obrane OIB poslodavca 66486182714
Bruto iznos (HRK) 152078,50 14878,6727.01.2020. Neto iznos (HRK) 99026,01 9664,8227.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 27/01/1992 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji29.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb03.06.2017. Iznos duga 44328,83 2607,5527.01.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 1303,79 Ugovorena kamatna stopa 9,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Zagrebačka banka03.06.2017. Iznos duga 2087,63
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 306,89 Ugovorena kamatna stopa 8,64

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10020
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 102,59
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,00
Katastarska općina Odra Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Ford Focus Ghia
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta PBZ novčani fond
OIB poslovnog subjekta 73073960573 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Ilica 5
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 400,02 3205,5527.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 564,20 1602,4727.01.2020. 1632,4729.02.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 2000,00 519,5127.01.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od osiguranja

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga frankofonih sveučilišnih nastavnika Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 38576790688
Datum učlanjenja 25/05/2011 Datum kraja članstva 25/05/2014
Funkcije predsjednica, istekao mandat, mirovanje članstva