Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Cvitan Polić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivana Prezime Cvitan Polić
Stručna sprema Magistar
Zvanje kulturolog Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51219 Čavle

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Općinski načelnik08.12.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Čavle

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51219 Čavle Ulica Čavja Kućni broj 31

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38551208303 +3855120830108.12.2017.
Datum početka mandata 26/03/2014 30/05/201708.12.2017. 24/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/2017 30/05/202108.12.2017. 30/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 30/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.12.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji27.03.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost član skupštine27.03.2023. Naziv pravne osobe Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.27.03.2023.
OIB pravne osobe 1908149366427.03.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.03.2023.
Datum početka dužnosti 22/05/201727.03.2023. Datum kraja dužnosti 18/05/202527.03.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka27.03.2023. Ulica Školjić27.03.2023. Kućni broj 1527.03.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855120830127.03.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost član skupštine27.03.2023. Naziv pravne osobe Komunalno društvo Čistoća d.o.o.27.03.2023.
OIB pravne osobe 0653190171427.03.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.03.2023.
Datum početka dužnosti 22/05/201727.03.2023. Datum kraja dužnosti 18/05/202527.03.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka27.03.2023. Ulica Dolac 27.03.2023. Kućni broj 1427.03.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855120830127.03.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost član skupštine27.03.2023. Naziv pravne osobe KD Vodovod i kanalizacija d.o.o27.03.2023.
OIB pravne osobe 8080585827827.03.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.03.2023.
Datum početka dužnosti 22/05/201727.03.2023. Datum kraja dužnosti 18/05/202527.03.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka27.03.2023. Ulica Dolac 1427.03.2023. Kućni broj 1427.03.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855120830127.03.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost član skupštine27.03.2023. Naziv pravne osobe KD Energo d.o.o.27.03.2023.
OIB pravne osobe 9939376630127.03.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.03.2023.
Datum početka dužnosti 22/05/201727.03.2023. Datum kraja dužnosti 18/05/202527.03.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51000 Rijeka27.03.2023. Ulica Dolac 1427.03.2023. Kućni broj 1427.03.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855120830127.03.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost član skupštine27.03.2023. Naziv pravne osobe Industrijska zona Bakar27.03.2023.
OIB pravne osobe 8889707349227.03.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.03.2023.
Datum početka dužnosti 22/05/201727.03.2023. Datum kraja dužnosti 18/05/202527.03.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51222 Bakar27.03.2023. Ulica Kukuljanovo 27.03.2023. Kućni broj 182/227.03.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855120830127.03.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji08.12.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenica općinskog načelnika08.12.2017. općinska načelnica16.06.2021. Naziv pravne osobe Općina Čavle08.12.2017. OIB pravne osobe 2761322064508.12.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51219 Čavle08.12.2017. Ulica Čavja08.12.2017. Kućni broj 3108.12.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/03/201408.12.2017. 30/05/201716.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/05/201708.12.2017. 24/5/202116.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11161,86 15162,9408.12.2017. 15885,0016.06.2021. 16520,4011.01.2022. 2203,1704.01.2023. 2435,0827.03.2023. Neto iznos (EUR) 8718,41 11018,2608.12.2017. 12223,0616.06.2021. 1628,9004.01.2023. 1777,4427.03.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji08.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7486,08 993,56 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2660,80 353,04 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4257,28 565,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Plodine d.d. OIB poslodavca 92510683607
Bruto iznos (EUR) 83280,00 104954,1408.12.2017. 131088,4125.07.2018. 11986,8328.07.2020. 13593,7516.06.2021. 2030,6504.01.2023. Neto iznos (EUR) 60000,00 74756,1208.12.2017. 90645,0025.07.2018. 8603,2528.07.2020. 9500,0016.06.2021. 1406,8604.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 27/5/2008 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Ugovor na neodređeno16.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,00 15926,74
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1942,89 Ugovorena kamatna stopa 9,20
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.07.2018. Nositelj obveze Osobno25.07.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische Bank d.d.25.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0025.07.2018. 14599,5125.07.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.07.2018. EUR - Euro25.07.2018. Godina zaduženja 201825.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3625.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3345,6625.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,5425.07.2018. 6,2216.06.2021.
Napomena Posljednja rata iznosi 4436,73 kn, datum dospijeća 1.7.2021.16.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.07.2020. Nositelj obveze Osobno28.07.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische Bank d.d.28.07.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,0028.07.2020. 1592,6728.07.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.07.2020. EUR - Euro28.07.2020. Godina zaduženja 201928.07.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 1228.07.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1031,1428.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,7028.07.2020.
Napomena isplaćeno u cijelosti16.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.07.2020. Nositelj obveze Bračni drug28.07.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.28.07.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0028.07.2020. 15926,7428.07.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.07.2020. EUR - Euro28.07.2020. Godina zaduženja 202028.07.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.07.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1792,4128.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,6828.07.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.11.2021. Nositelj obveze Osobno02.11.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische Bank d.d.02.11.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0002.11.2021.
Valuta duga EUR - Euro02.11.2021. Godina zaduženja 202102.11.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 9602.11.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 461,9502.11.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,6002.11.2021.
Napomena 02.11.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.01.2023. Nositelj obveze Osobno04.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische Bank d.d.04.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1000,0004.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro04.01.2023. Godina zaduženja 202204.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 1304.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 79,1804.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,9904.01.2023.
Napomena 04.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip ford c max
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,00 55000,0016.06.2021. 7000,0004.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 5181,86 20400,0016.06.2021. 2707,5516.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Od drugih izvora dohotka Na neki drugi način16.06.2021.
Drugi način stjecanja darovanjem od članova obitelji16.06.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 496,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od osiguranja
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5067,0016.06.2021. 5271,0004.01.2023. Valuta EUR - Euro16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena Životno osiguranje ugovoreno 1.12.2014. u Grawe Hrvatska d.d. Iznos osigurane svote je 5.067,00 eura kod isteka osiguranja 1.12.2029. Mjesečna premija je 33.74 eura.16.06.2021. Životno osiguranje ugovoreno 1.12.2014. u Grawe Hrvatska d.d. . Mjesečna premija je 33.74 eura.04.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0016.06.2021. Valuta EUR - Euro16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug16.06.2021. Osobno04.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena Ugovoreno životno osiguranje Agram d.d. 2019. godine, a na 10 godina. Mjesečna premija 49.5 eura.16.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji27.03.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Osnovna škola Čavle27.03.2023. Sjedište pravne osobe Čavja 47 , Čavle27.03.2023.
OIB pravne osobe 8516836057327.03.2023.
Datum učlanjenja 21/03/201327.03.2023. Datum kraja članstva 16/04/202527.03.2023.
Funkcije član školskog odbora OŠ Čavle27.03.2023.
Napomena Općina nije osnivač osnovne škole, predložena sam od strane Primorsko goranske županije.27.03.2023.