Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Cvitan Polić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana Prezime Cvitan Polić
Stručna sprema Magistar
Zvanje kulturolog Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51219 Čavle

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Općinski načelnik08.12.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Čavle

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51219 Čavle Ulica Čavja Kućni broj 31

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38551208303 +3855120830108.12.2017.
Datum početka mandata 26/03/2014 30/05/201708.12.2017. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/2017 30/05/202108.12.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 30/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.12.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji08.12.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenica općinskog načelnika08.12.2017. Naziv pravne osobe Općina Čavle08.12.2017. OIB pravne osobe 2761322064508.12.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51219 Čavle08.12.2017. Ulica Čavja08.12.2017. Kućni broj 3108.12.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/03/201408.12.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/05/201708.12.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11161,86 15162,9408.12.2017. Neto iznos (HRK) 8718,41 11018,2608.12.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji08.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7486,08 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena .

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2660,80 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena .

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4257,28 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena .

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Plodine d.d. OIB poslodavca 92510683607
Bruto iznos (HRK) 83280,00 104954,1408.12.2017. 131088,4125.07.2018. 11986,8328.07.2020. Neto iznos (HRK) 60000,00 74756,1208.12.2017. 90645,0025.07.2018. 8603,2528.07.2020.
Datum stupanja u radni odnos 27/5/2008 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena .

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1942,89 Ugovorena kamatna stopa 9,20
Napomena .

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.07.2018. Nositelj obveze Osobno25.07.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische Bank d.d.25.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0025.07.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.07.2018. Godina zaduženja 201825.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3625.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3345,6625.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,5425.07.2018.
Napomena .

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica28.07.2020. Nositelj obveze Osobno28.07.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische Bank d.d.28.07.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,0028.07.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.07.2020. Godina zaduženja 201928.07.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 1228.07.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1031,1428.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,7028.07.2020.
Napomena .

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.07.2020. Nositelj obveze Bračni drug28.07.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.28.07.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0028.07.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.07.2020. Godina zaduženja 202028.07.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.07.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1792,4128.07.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,6828.07.2020.
Napomena .

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip ford c max
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena .

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 5181,86 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Od drugih izvora dohotka
Napomena .

Podatci o štednji

Iznos 496,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od osiguranja
Napomena .

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji