Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Crnić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana Ivana06.03.2020. Prezime Crnić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani politolog Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb 47000 Karlovac06.03.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Ne postoji06.03.2020. Mjesto 47000 Karlovac

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glasnogovornik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Pantovčak Kućni broj 241

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514565135 Fax (službeni) +38514565256
Datum početka mandata 01/09/2017 Predviđeni datum kraja mandata 01/01/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 18/02/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto profesionlani diplomat Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i euroskih poslova OIB pravne osobe 43541122224
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg N.Š. Zrinskog Kućni broj 7/8
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/04/2002 Datum prestanka radnog odnosa

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22242,83 Neto iznos (HRK) 15034,69

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji Postoji29.01.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ceste Karlovac d.d.29.01.2018. OIB poslodavca 3021815887229.01.2018.
Bruto iznos (HRK) 10530,0029.01.2018. Neto iznos (HRK) 7181,7629.01.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/201729.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 29.01.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d. OIB 9296322347324.11.2017. Iznos duga 874600,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 5471,69 Ugovorena kamatna stopa 5,42

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 81,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 880000,00
Katastarska općina Trnje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT dd
OIB poslovnog subjekta 8179314656024.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta R F MIhanovića 9, Zagreb
Broj dionica 16 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 1600,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji