Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Bandov Paulić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivana 23.06.2017. Prezime Bandov Paulić23.06.2017.
Stručna sprema VSS23.06.2017.
Zvanje diplomirani pravnik23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31300 Beli Manastir23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Beli Manastir23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31300 Beli Manastir23.06.2017. Ulica Kralja Tomislava 23.06.2017. Kućni broj 5323.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853171020023.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/202123.06.2017. 20/05/202127.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela23.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Petlovac23.06.2017. OIB pravne osobe 5610073922523.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31321 Petlovac23.06.2017. Ulica Rade Končara23.06.2017. Kućni broj 3123.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201523.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/201723.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 11823,0923.06.2017. 11880,7827.12.2017. 12111,4827.05.2021. Neto iznos (HRK) 8284,5423.06.2017. 8760,0527.12.2017. 9071,9527.05.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo unutarnjih poslova23.06.2017. OIB poslodavca 3616237187823.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 86699,2323.06.2017. Neto iznos (HRK) 66516,8823.06.2017. 7212,3027.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 10/11/200323.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.23.06.2017. Hrvatska poštanska banka d.d.10.10.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0023.06.2017. 44000,0010.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. EUR - Euro10.10.2018. Godina zaduženja 201723.06.2017. 201810.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3623.06.2017. 24010.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 939,4023.06.2017. 244,0210.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9523.06.2017. 3,0010.10.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.23.06.2017. Hrvatska poštanska banka d.d.10.10.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0023.06.2017. 160000,0010.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201723.06.2017. 201810.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8423.06.2017. 7210.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1869,1523.06.2017. 2663,0110.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9823.06.2017. 6,1510.10.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji23.06.2017. Postoji10.10.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2018.
Mjesto Beli Manastir10.10.2018. Poštanski broj 3130010.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2018. Površina 65,8910.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 290000,0010.10.2018.
Katastarska općina Beli Manastir10.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno10.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno10.10.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Mercedes B 18023.06.2017.
Godina proizvodnje 201023.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.