Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Vukić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan27.04.2016. Prezime Vukić27.04.2016.
Stručna sprema VŠS27.04.2016.
Zvanje Viši trener sportske rekreacije27.04.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.04.2016. Hrvatska demokratska zajednica27.04.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.04.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.04.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split27.04.2016. 22323 Unešić25.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji27.04.2016. Mjesto 10000 Zagreb27.04.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik ministra27.04.2016. Državni tajnik16.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Branitelja27.04.2016. Ministarstvo branitelja27.04.2016. Ministarstvo hrvatskih branitelja16.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.04.2016. Ulica Trg Nevenke Topalušić27.04.2016. Kućni broj 127.04.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851230872227.04.2016. Fax (službeni) +3851230886627.04.2016.
Datum početka mandata 29/03/201627.04.2016. 17/11/201616.12.2016. Predviđeni datum kraja mandata 29/03/202027.04.2016. 17/11/202016.12.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.04.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.04.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.04.2016. Postoji16.12.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća 16.12.2016. Naziv pravne osobe Centar za restrukturiranje i prodaju16.12.2016.
OIB pravne osobe 3808302871116.12.2016. Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.12.2016. Volonterski19.12.2016.
Datum početka dužnosti 06/04/201616.12.2016. Datum kraja dužnosti 24/11/201616.12.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb16.12.2016. Ulica Ulica Ivana Lučića 16.12.2016. Kućni broj 616.12.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851230872216.12.2016. Fax (službeni) +3851230886616.12.2016.
e-mail (službeni) ivan.vukic@branitelji.hr16.12.2016. Mobitel (službeni) +38599439432416.12.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća 16.12.2016. Naziv pravne osobe Centar za restrukturiranje i prodaju16.12.2016.
OIB pravne osobe 3808302871116.12.2016. Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.12.2016. Volonterski19.12.2016.
Datum početka dužnosti 24/11/201616.12.2016. Datum kraja dužnosti 16.12.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb16.12.2016. Ulica Ulica Ivana Lučića 16.12.2016. Kućni broj 616.12.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851230872216.12.2016. Fax (službeni) +3851230886616.12.2016.
e-mail (službeni) ivan.vukic@branitelji.hr16.12.2016. Mobitel (službeni) +38599439432416.12.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.04.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.04.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Član Nadzornog odbora27.04.2016. Naziv pravne osobe Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik27.04.2016. OIB pravne osobe 2625132639927.04.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22000 Šibenik27.04.2016. Ulica Kralja Zvonimira27.04.2016. Kućni broj 5027.04.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 26/06/201427.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.04.2016. 23/03/201615.12.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Invalidska mirovina27.04.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje27.04.2016. OIB pravne osobe 8439795662327.04.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.04.2016. Ulica A. Mihanovića27.04.2016. Kućni broj 327.04.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/05/200227.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa 29/03/201627.04.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenik ministra branitelja16.12.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo branitelja16.12.2016. OIB pravne osobe 9513152452816.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.12.2016. Ulica Trg Nevenke Topalušić16.12.2016. Kućni broj 116.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 29/03/201616.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17/11/201616.12.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24612,0227.04.2016. 24612,0316.12.2016. Neto iznos (HRK) 17633,8127.04.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.04.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.04.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 458,9927.04.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.04.2016.
Vremenski raspon Mjesečno27.04.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.04.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.04.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Plokite27.04.2016. OIB poslodavca 8913301834227.04.2016.
Bruto iznos (HRK) 100216,9627.04.2016. Neto iznos (HRK) 70481,0327.04.2016.
Datum stupanja u radni odnos 14/09/199227.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.04.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.04.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.04.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.04.2016. Nosioc obveze Osobno27.04.2016.
Vjerovnik Societe Generale - Splitska banka d.d.27.04.2016. Iznos duga 100000,0027.04.2016.
Valuta duga EUR - Euro27.04.2016. Godina zaduženja 201227.04.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 17627.04.2016. 21615.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 894,1827.04.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,2027.04.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.04.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.04.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.04.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2016.
Mjesto Split27.04.2016. Poštanski broj 2100027.04.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2016. Površina 90,6827.04.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0027.04.2016.
Katastarska općina Split27.04.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.04.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 18,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2200,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 29,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14500,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 754,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15080,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 156,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1560,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 1700,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 34000,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 874,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17480,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 165,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 330000,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 70,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 660,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13200,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 550,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11000,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 175,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 144,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2880,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 266,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5320,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 74,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 740,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 893,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17860,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 831,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 16620,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 250,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 600,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 638,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6380,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 259,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5180,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 1150,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11500,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 420,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5040,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 377,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7540,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 322,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6440,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Unešić06.02.2018. Poštanski broj 2232306.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 379,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7580,0006.02.2018.
Katastarska općina Unešić06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Split06.02.2018. Poštanski broj 2100006.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 234,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4680,0006.02.2018.
Katastarska općina Split06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.
Postotak 50,0006.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Split06.02.2018. Poštanski broj 2100006.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 226,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2712,0006.02.2018.
Katastarska općina Split06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.
Postotak 50,0006.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2018.
Mjesto Split06.02.2018. Poštanski broj 2100006.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2018. Površina 61,0006.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 488,0006.02.2018.
Katastarska općina Split06.02.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.02.2018. Način stjecanja Nasljedstvom06.02.2018.
Postotak 50,0006.02.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.04.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2016. Marka/tip VW Polo27.04.2016.
Godina proizvodnje 200027.04.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0027.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.04.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2016. Marka/tip Mercedes27.04.2016.
Godina proizvodnje 200727.04.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0027.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.04.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2016. Marka/tip JEEP PUCH27.04.2016.
Godina proizvodnje 199727.04.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0027.04.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.04.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.04.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.04.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.04.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.04.2016.