Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Vrkić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan07.09.2017. Prezime Vrkić 07.09.2017.
Stručna sprema VSS07.09.2017.
Zvanje diplomirani pravnik07.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana07.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek07.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik07.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Osijek07.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31000 Osijek07.09.2017. Ulica Franje Kuhača07.09.2017. Kućni broj 907.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853122921107.09.2017. Fax (službeni) +3853121167507.09.2017.
Datum početka mandata 12/06/201707.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 11/06/202107.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji07.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29718,8307.09.2017. 29968,5620.08.2019. Neto iznos (HRK) 18022,2107.09.2017. 17503,4420.08.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji07.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji07.09.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3956,0007.09.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.09.2017.
Vremenski raspon Mjesečno07.09.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4200,0020.08.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.08.2019.
Vremenski raspon Mjesečno20.08.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.09.2017. Drugo20.08.2019. Nosioc obveze Osobno07.09.2017. Bračni drug20.08.2019.
Druga obveza 07.09.2017. leasing20.08.2019.
Vjerovnik Addiko Bank Hrvatska07.09.2017. Euroleasing doo Zagreb20.08.2019. Iznos duga 1800,0007.09.2017. 114900,0020.08.2019.
Valuta duga EUR - Euro07.09.2017. HRK - Hrvatska Kuna20.08.2019. Godina zaduženja 200607.09.2017. 201920.08.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 907.09.2017. 7220.08.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 200,0007.09.2017. 1440,7220.08.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,9407.09.2017. 6,6320.08.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.09.2017.
Mjesto Osijek07.09.2017. Poštanski broj 3100007.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.09.2017. Površina 116,0007.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0007.09.2017.
Katastarska općina Osijek07.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.09.2017. Način stjecanja Prodajom imovine07.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.09.2017.
Mjesto Aljmaš07.09.2017. Poštanski broj 3120507.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.09.2017. Površina 919,0007.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 574431,0007.09.2017.
Katastarska općina Aljmaš07.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.09.2017.
Mjesto Lozice-Vir07.09.2017. Poštanski broj 2323407.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.09.2017. Površina 589,0007.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 751072,0007.09.2017.
Katastarska općina Vir07.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.09.2017. Marka/tip Volkswagen Golf07.09.2017.
Godina proizvodnje 200907.09.2017. 201720.08.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0007.09.2017. 114900,0020.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.09.2017. Bračni drug20.08.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.09.2017. Na neki drugi način20.08.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine leasing20.08.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.09.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: