Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Vilibor Sinčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan 28.01.2016. Ivan Vilibor21.06.2018. Prezime Sinčić28.01.2016.
Stručna sprema VŠS28.01.2016.
Zvanje prvostupnik inženjer elektrotehnike28.01.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.01.2016. u00c5u00bdivi zid03.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana28.01.2016. Oženjen/Udana27.12.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.01.2016. Ima djece03.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016. Postoji03.11.2016. Ne postoji23.01.2019. Mjesto 10000 Zagreb03.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Markov trg28.01.2016. Kućni broj 628.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456943528.01.2016. Fax (službeni) 28.01.2016.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/201603.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201928.01.2016. 14/10/202003.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016. Postoji27.12.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca27.12.2017. Član Gradskog vijeća Grada Karlovca31.12.2018. Naziv pravne osobe Grad Karlovac27.12.2017.
OIB pravne osobe 2565464715327.12.2017. Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.12.2017.
Datum početka dužnosti 21/06/201727.12.2017. Datum kraja dužnosti 21/06/202127.12.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 47000 Karlovac27.12.2017. Ulica Banjavčićeva27.12.2017. Kućni broj 927.12.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854762811127.12.2017. Fax (službeni) 27.12.2017.
e-mail (službeni) ivan.vili.sincic@gmail.com27.12.2017. Mobitel (službeni) +38591971159827.12.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji28.01.2016. Postoji03.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnik03.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor03.11.2016. OIB pravne osobe 3859750623403.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.11.2016. Ulica Markov trg03.11.2016. Kućni broj 603.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/12/201503.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 13/10/201603.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23573,4428.01.2016. 25098,6703.11.2016. 26025,1127.12.2017. Neto iznos (HRK) 14028,0028.01.2016. 15116,3603.11.2016. 16000,0027.12.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji27.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 300,0027.12.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada27.12.2017.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0031.12.2018. 1500,0023.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno31.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.12.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca u00c5u00bdivi zid27.12.2017. OIB poslodavca 8405298909227.12.2017.
Bruto iznos (HRK) 8063,3427.12.2017. Neto iznos (HRK) 5700,0027.12.2017.
Datum stupanja u radni odnos 10/01/201627.12.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.12.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.12.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.01.2016. Postoji27.12.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.12.2017. Nosioc obveze Osobno27.12.2017.
Vjerovnik Erste banka27.12.2017. Iznos duga 515000,0027.12.2017. 462172,2631.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.12.2017. Godina zaduženja 201727.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 5300,2227.12.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,3527.12.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2018. Nosioc obveze Osobno31.12.2018.
Vjerovnik Erste banka31.12.2018. Iznos duga 19336,9331.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2018. Godina zaduženja 201831.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12031.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 228,4031.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,9931.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Drugo31.12.2018. Nosioc obveze Osobno31.12.2018.
Druga obveza Limit na kartici31.12.2018.
Vjerovnik Erste Card Club31.12.2018. Iznos duga 60000,0031.12.2018. 8000,0023.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro31.12.2018. Godina zaduženja 201831.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6031.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2000,0031.12.2018. 267,0023.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,0031.12.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Ribnik28.01.2016. Poštanski broj 4727228.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 856,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0028.01.2016.
Katastarska općina Ozalj28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Zagreb27.12.2017. Poštanski broj 1000027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 1051,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 525000,0027.12.2017. 591445,9221.06.2018.
Katastarska općina Markuševec27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2017. Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Vlastita sredstva od 16 000 kuna i pomoć obitelji od 60 000 kuna21.06.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji28.01.2016.