Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Tomljenović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan27.10.2015. Prezime Tomljenović 27.10.2015.
Stručna sprema VSS27.10.2015.
Zvanje ekonomist27.10.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.10.2015. Hrvatska demokratska zajednica27.10.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.10.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.10.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 53288 Karlobag27.10.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.10.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik27.10.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Karlobag27.10.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53288 Karlobag27.10.2015. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana27.10.2015. Kućni broj 227.10.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855369446027.10.2015. Fax (službeni) +3855369447027.10.2015.
Datum početka mandata 17/10/201327.10.2015. 25/05/201718.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201727.10.2015. 16/05/202118.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.10.2015. Profesionalno18.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.10.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.10.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.10.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji27.10.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 16728,9018.07.2017. Neto iznos (HRK) 11083,1718.07.2017.
Volonterski (HRK) 0,0027.10.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji27.10.2015. Ne postoji18.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje27.10.2015. OIB isplatitelja 8439795662327.10.2015.
Neto iznos mjesečno (HRK) 58800,0027.10.2015. Pravna osnova Od nesamostalnog rada27.10.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.10.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.10.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.10.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sladovača d.o.o.27.10.2015. OIB poslodavca 5573736237427.10.2015.
Bruto iznos (HRK) 91200,0027.10.2015. Neto iznos (HRK) 68496,0027.10.2015.
Datum stupanja u radni odnos 11/08/199327.10.2015. Datum prestanka radnog odnosa 27.10.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.10.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.10.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.10.2015. Nosioc obveze Bračni drug27.10.2015.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb27.10.2015. Iznos duga 13190,0027.10.2015. 10800,0018.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.10.2015. Godina zaduženja 201527.10.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.10.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 165,5227.10.2015. Ugovorena kamatna stopa 9,4427.10.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.10.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 140,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Gospić27.10.2015. Poštanski broj 5300027.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 96,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0027.10.2015.
Katastarska općina Gospić27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug27.10.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 2624,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 453,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 906,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 924,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1848,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 1591,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3182,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 2750,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5500,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 335,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 670,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 947,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1894,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 4219,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8438,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 651,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1302,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 2552,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5104,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 270,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 810,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 497,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 994,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 551,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 4233,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 1011,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3033,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 457,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1371,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 3657,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7314,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 6550,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13100,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 34607,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 103821,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.
Postotak 50,0027.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 15444,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30888,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.
Postotak 50,0027.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 5985,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17955,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.
Postotak 50,0027.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 3096,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6192,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.
Postotak 50,0027.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 25,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.
Postotak 50,0027.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 5558,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.
Postotak 83,3327.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine27.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.10.2015.
Mjesto Karlobag27.10.2015. Poštanski broj 5328827.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.10.2015. Površina 1850,0027.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3700,0027.10.2015.
Katastarska općina Baške Oštarije27.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno27.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom27.10.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji27.10.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji27.10.2015.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje27.10.2015. Marka/tip više komada27.10.2015.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0027.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno27.10.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.10.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji27.10.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio27.10.2015. Naziv poslovnog subjekta Sladovača d.o.o.27.10.2015.
OIB poslovnog subjekta 5573736237427.10.2015. Sjedište poslovnog subjekta Gospić27.10.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0027.10.2015.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos27.10.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug27.10.2015. Način stjecanja Na neki drugi način27.10.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanjem27.10.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.10.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.10.2015. Postoji18.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe L.D.KIZA18.07.2017. Sjedište pravne osobe Baške Oštarije 018.07.2017.
OIB pravne osobe 9597869211518.07.2017.
Datum učlanjenja 22/02/199918.07.2017. Datum kraja članstva 18.07.2017.
Funkcije predsjednik18.07.2017.