Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Soldo

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Prezime
Stručna sprema
Zvanje Stranačka pripadnost

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje

Podatci o djeci

Stanje

Podatci o prebivalištu

Grad

Podatci o boravištu

Boravište postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto Ulica Kućni broj

Ostale informacije o dužnosti

Telefon Fax (službeni)
Datum početka mandata Predviđeni datum kraja mandata
Način obnašanja dužnosti Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji

Podatci o obvezama

Obveze

Podatci o potraživanjima

Potraživanje

Podatci o nekretninama

Nekretnine

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama