Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Pernar

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan 02.11.2016. Prezime Pernar02.11.2016.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik02.11.2016.
Zvanje Viši medicinski tehničar02.11.2016. Stranačka pripadnost Abeceda demokracije02.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana02.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb02.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik02.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor02.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 zagreb02.11.2016. Ulica Trg svetog Marka 02.11.2016. Kućni broj 602.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456948102.11.2016. Fax (službeni) 02.11.2016.
Datum početka mandata 14/10/201602.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/201902.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji02.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji02.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji02.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto VIši medicinski tehničar02.11.2016. Naziv pravne osobe ordinacija opće medicine dr Ljiljana Pernar02.11.2016. OIB pravne osobe 2854216134102.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.11.2016. Ulica Klaićeva02.11.2016. Kućni broj 4402.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/10/201502.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 14/10/201602.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20705,3002.11.2016. 26025,1121.12.2018. Neto iznos (HRK) 13165,7702.11.2016. 16000,0021.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.11.2016. Postoji21.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0021.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno21.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji02.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.11.2016.
Mjesto Zagreb02.11.2016. Poštanski broj 1009002.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.11.2016. Površina 62,5002.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0002.11.2016.
Katastarska općina Vrapće Jug02.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno02.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno02.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način02.11.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Dar od roditelja02.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji02.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji02.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji02.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji02.11.2016. Postoji21.12.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Igranje21.12.2018. Sjedište pravne osobe Rafe Barišića 4, Zagreb21.12.2018.
OIB pravne osobe 2000177317521.12.2018.
Datum učlanjenja 01/03/201821.12.2018. Datum kraja članstva 21.12.2018.
Funkcije 21.12.2018.