Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Marijančević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan07.09.2015. Prezime Marijančević 07.09.2015.
Stručna sprema SSS07.09.2015.
Zvanje ekonomist07.09.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.09.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana07.09.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.09.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 21425 Selca07.09.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.09.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik07.09.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Selca07.09.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21425 Selca07.09.2015. Ulica Trg Stjepana Radića07.09.2015. Kućni broj 507.09.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852162266307.09.2015. Fax (službeni) +3852177818707.09.2015. +3852160027024.10.2018.
Datum početka mandata 07/06/201307.09.2015. 25/05/201729.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201707.09.2015. 16/05/202129.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.09.2015. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.09.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.09.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.09.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.09.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zamjenik načelnika07.09.2015. općinski načelnik05.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Selca07.09.2015. OIB pravne osobe 7590161273307.09.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21425 Selca07.09.2015. Ulica Trg Stjepana Radića 07.09.2015. Kućni broj 507.09.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/05/200907.09.2015. 04/06/201305.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04/06/201307.09.2015. 26/05/201705.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 12159,0407.09.2015. 12298,0105.06.2017. Neto iznos (HRK) 8231,4207.09.2015. 8389,1905.06.2017. 8427,5524.10.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.09.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.09.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.09.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.09.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.09.2015. Nosioc obveze Osobno07.09.2015.
Vjerovnik Splitska banka dd07.09.2015. Iznos duga 12800,0007.09.2015. 100000,0024.10.2018.
Valuta duga EUR - Euro07.09.2015. HRK - Hrvatska Kuna24.10.2018. Godina zaduženja 201107.09.2015. 201824.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.09.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 247,0007.09.2015. 1476,3524.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 9,8007.09.2015. 6,2024.10.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.09.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.09.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.09.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.09.2015.
Mjesto Selca07.09.2015. Poštanski broj 2142507.09.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.09.2015. Površina 130,0007.09.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0007.09.2015. 1200000,0024.10.2018.
Katastarska općina Selca07.09.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.09.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.09.2015. Način stjecanja Nasljedstvom07.09.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.09.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.09.2015. Marka/tip Toyota Yaris 07.09.2015.
Godina proizvodnje 200807.09.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0007.09.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.09.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.09.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.09.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.09.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.09.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.09.2015.