Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Marijančević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan07.09.2015. Prezime Marijančević 07.09.2015.
Stručna sprema SSS07.09.2015. Sveučilišni Prvostupnik02.06.2021.
Zvanje ekonomist07.09.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.09.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana07.09.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.09.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 21425 Selca07.09.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.09.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik07.09.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Selca07.09.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21425 Selca07.09.2015. Ulica Trg Stjepana Radića07.09.2015. Kućni broj 507.09.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852162266307.09.2015.
Datum početka mandata 07/06/201307.09.2015. 25/05/201729.06.2017. 21/05/202102.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201707.09.2015. 16/05/202129.06.2017. 20/05/202502.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.09.2015. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.09.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.09.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.09.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.09.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenik načelnika07.09.2015. općinski načelnik05.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Selca07.09.2015. OIB pravne osobe 7590161273307.09.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21425 Selca07.09.2015. Ulica Trg Stjepana Radića 07.09.2015. Kućni broj 507.09.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/05/200907.09.2015. 04/06/201305.06.2017. 26/05/201702.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/06/201307.09.2015. 26/05/201705.06.2017. 21/05/202102.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12159,0407.09.2015. 12298,0105.06.2017. 12491,0502.06.2021. 1680,3415.12.2023. Neto iznos (EUR) 8231,4207.09.2015. 8389,1905.06.2017. 8427,5524.10.2018. 8554,5602.06.2021. 1181,6015.12.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.09.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.09.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.09.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.09.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.09.2015. Nositelj obveze Osobno07.09.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka dd07.09.2015. OTP banka d.d.02.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12800,0007.09.2015. 100000,0024.10.2018. 13272,2824.10.2018.
Valuta duga EUR - Euro07.09.2015. HRK - Hrvatska Kuna24.10.2018. EUR - Euro24.10.2018. Godina zaduženja 201107.09.2015. 201824.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.09.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 247,0007.09.2015. 1476,3524.10.2018. 195,9024.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 9,8007.09.2015. 6,2024.10.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.09.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.09.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.09.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.09.2015.
Mjesto Selca07.09.2015. Poštanski broj 2142507.09.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.09.2015. Površina 130,0007.09.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0007.09.2015. 1200000,0024.10.2018. 159267,3724.10.2018.
Katastarska općina Selca07.09.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.09.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.09.2015. Način stjecanja Nasljedstvom07.09.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.09.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.09.2015. Marka/tip Toyota Yaris 07.09.2015.
Godina proizvodnje 200807.09.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0007.09.2015. 5308,9107.09.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.09.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.09.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.09.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.09.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.09.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.09.2015.