Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Malenica

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan16.08.2019. Prezime Malenica16.08.2019.
Stručna sprema VSS16.08.2019.
Zvanje Diplomirani pravnik16.08.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica16.08.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.08.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.08.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik16.08.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.08.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ministar16.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo uprave16.08.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.08.2019. Ulica Maksimirska cesta 16.08.2019. Kućni broj 6316.08.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851235755516.08.2019. Fax (službeni) 16.08.2019.
Datum početka mandata 19/07/201916.08.2019. Predviđeni datum kraja mandata 18/10/202016.08.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.08.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.08.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.08.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.08.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.08.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Dekan16.08.2019. Naziv pravne osobe Veleučilište u Šibeniku16.08.2019. OIB pravne osobe 6172751215716.08.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22000 Šibenik16.08.2019. Ulica Trg Andrije Hebranga 16.08.2019. Kućni broj 1116.08.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201716.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa 19/07/201916.08.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26222,4916.08.2019. Neto iznos (HRK) 17565,0016.08.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.08.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.08.2019. Postoji31.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0031.12.2019. Pravna osnova Od drugog dohodka31.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno31.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2929,7031.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno31.12.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.08.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.08.2019.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Bikarac16.08.2019. OIB poslodavca 6821226403716.08.2019.
Bruto iznos (HRK) 82002,3316.08.2019. Neto iznos (HRK) 60321,3716.08.2019.
Datum stupanja u radni odnos 16/02/201516.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa 16.08.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji16.08.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji16.08.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.08.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji16.08.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.08.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.08.2019. Marka/tip Vw passat16.08.2019.
Godina proizvodnje 201816.08.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 165000,0016.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.08.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.08.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.08.2019. Marka/tip vw polo16.08.2019.
Godina proizvodnje 201016.08.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0016.08.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug16.08.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.08.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac16.08.2019. Marka/tip pasara16.08.2019.
Godina proizvodnje 200816.08.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0016.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.08.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.08.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.08.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji16.08.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice16.08.2019. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.16.08.2019.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 16.08.2019. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 2116.08.2019.
Broj dionica 3616.08.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 158,0016.08.2019.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos16.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.08.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.08.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.08.2019.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0016.08.2019. Valuta EUR - Euro16.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.08.2019. Osobno, Bračni drug21.08.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.08.2019.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0021.08.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.08.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji16.08.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HKDPD Biskup Srećko Badurina16.08.2019. Sjedište pravne osobe Šibenik16.08.2019.
OIB pravne osobe 7050460044616.08.2019.
Datum učlanjenja 04/03/201916.08.2019. Datum kraja članstva 16.08.2019.
Funkcije 16.08.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar16.08.2019. Sjedište pravne osobe Zagreb16.08.2019.
OIB pravne osobe 7369253840216.08.2019.
Datum učlanjenja 22/08/201316.08.2019. Datum kraja članstva 16.08.2019.
Funkcije 16.08.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LD Vuk Perković16.08.2019. Sjedište pravne osobe Šibenik16.08.2019.
OIB pravne osobe 0297746595616.08.2019.
Datum učlanjenja 28/08/201516.08.2019. Datum kraja članstva 16.08.2019.
Funkcije 16.08.2019.