Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Lovrinović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan Prezime Lovrinović
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju Stranačka pripadnost Most Nezavisnih Lista PROMIJENIMO HRVATSKU09.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38512383111 Fax (službeni) 10.02.2016.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/210609.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 15/10/210609.11.2016. 14/10/202020.11.2016. 15/10/202002.01.2019. 15/10/210604.06.2019. 22/07/202021.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski Profesionalno24.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji Postoji24.02.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto sveučilišni profesor24.02.2016. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb24.02.2016. OIB pravne osobe 2720846712224.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.02.2016. Ulica Trg J.F Kennedyja24.02.2016. Kućni broj 624.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/10/198824.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 05/10/202524.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji Postoji24.02.2016. Ne postoji20.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto sveučilišni profesor24.02.2016. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb24.02.2016. OIB pravne osobe 2720846712224.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.02.2016. Ulica Trg J.F. Kennedya24.02.2016. Kućni broj 624.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/10/198824.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 05/10/202524.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 2250,0024.02.2016. Neto iznos (HRK) 1500,0024.02.2016.
Volonterski (HRK) 1700,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ekonomski fakultet Zagreb OIB isplatitelja 27208467122
Neto iznos mjesečno (HRK) 18500,00 20000,0002.01.2019. 22000,0021.08.2020. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji24.02.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0024.02.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka24.02.2016.
Vremenski raspon Mjesečno24.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska lutrija OIB poslodavca 27905228158
Bruto iznos (HRK) 166216,08 13800,0021.08.2020. Neto iznos (HRK) 122963,25 10240,0021.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 19/02/2001 Datum prestanka radnog odnosa 19/02/2028

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 24000,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 16000,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji04.06.2019.

Obveza

Vrsta obveze Drugo04.06.2019. Nosioc obveze Osobno04.06.2019.
Druga obveza Obveza po ugovoru o financijskom leasingu za rabljeni osobni automobil Mercedes GLK 20004.06.2019.
Vjerovnik Mercedes Benz Leasing Zagreb04.06.2019. Iznos duga 222900,0004.06.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.06.2019. Godina zaduženja 201904.06.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2404.06.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 9287,5004.06.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,9404.06.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 97,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,00 350000,0002.01.2019.
Katastarska općina Dubrava - Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 39,61
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 375000,00 410000,0002.01.2019.
Katastarska općina Peščenica Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gornje Psarjevo Poštanski broj 10380
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1820,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,00
Katastarska općina Gornje Psarjevo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 120,29
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,00 1350000,0002.01.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gornje Psarjevo Poštanski broj 10380
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 119,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,00
Katastarska općina Gornje Psarjevo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gornje Psarjevo Poštanski broj 10380
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 38,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Katastarska općina Gornje Psarjevo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kožino Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 64,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 675000,00 750000,0002.01.2019.
Katastarska općina Diklo Kožino Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Petrčane Poštanski broj 23231
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 54,38
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 825000,00 930000,0002.01.2019.
Katastarska općina Petrčane Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gornje Psarjevo Poštanski broj 10380
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3259,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Katastarska općina Gornje Psarjevo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji04.06.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Jeep Grand Cherokee
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00 30000,0002.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 207
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00 20000,0002.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 175,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 175,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 13700,0009.11.2016. 21400,0002.01.2019. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom

Podatci o štednji

Iznos 5000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od samostalne djelatnosti Od samostalne djelatnosti

Podatci o štednji

Iznos 11700,00 10000,0009.11.2016. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom

Podatci o štednji

Iznos 5000,00 1000,0009.11.2016. Valuta CAD - Kanadski Dolar AUD - Australski Dolar09.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od samostalne djelatnosti Od samostalne djelatnosti

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Promijenimo Hrvatsku Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 72376402696
Datum učlanjenja 05/12/2014 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik