Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Knez

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan29.11.2016. Prezime Knez 29.11.2016.
Stručna sprema VSS29.11.2016.
Zvanje diplomirni inženjer poljoprivrede29.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 23210 Biograd na Moru29.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik29.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Biograd Na Moru29.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23210 Biograd na Moru29.11.2016. Ulica Trg kralja Tomislava29.11.2016. Kućni broj 529.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852338315029.11.2016.
Datum početka mandata 25/05/201329.11.2016. 30/05/201727.06.2017. 25/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/201729.11.2016. 30/05/202127.06.2017. 25/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.11.2016. Postoji06.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik06.12.2016. Naziv pravne osobe Grad Biograd na Moru06.12.2016. OIB pravne osobe 9560349186106.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23210 Biograd na Moru06.12.2016. Ulica Trg kralja Tomislava06.12.2016. Kućni broj 506.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/05/200906.12.2016. 25/05/201327.06.2017. 30/05/201717.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/05/201306.12.2016. 29/05/201727.06.2017. 25/05/202117.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 17505,0029.11.2016. 17582,8027.06.2017. 20000,4309.02.2018. 23712,9117.06.2021. Neto iznos (HRK) 12732,8029.11.2016. 13389,8727.06.2017. 14804,0909.02.2018. 13924,0317.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.11.2016. Postoji11.09.2017. Ne postoji17.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,0011.09.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti11.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.09.2017.
Druga djelatnost Naknada troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru11.09.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji29.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.11.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji29.11.2016.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju29.11.2016. OIB isplatitelja 9912223570929.11.2016.
Neto iznos (HRK) 11063,3929.11.2016. 10419,3811.09.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.11.2016.
Vrsta Poticaj29.11.2016.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju05.02.2020. OIB isplatitelja 9912223570905.02.2020.
Neto iznos (HRK) 111187,5005.02.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.02.2020.
Vrsta Poticaj05.02.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.11.2016. Nositelj obveze Osobno29.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka d.d. Hrvatska29.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0029.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.11.2016. Godina zaduženja 201429.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 3629.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1907,7029.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,9929.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.02.2020. Nositelj obveze Osobno05.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische Bank d. d. Rijeka05.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16300,0005.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro05.02.2020. Godina zaduženja 201905.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3405.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 511,4505.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,4905.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo01.07.2021. Nositelj obveze Osobno01.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische Bank d. d.01.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0001.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.07.2021. Godina zaduženja 202101.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6001.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1549,9701.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0901.07.2021.
Napomena 01.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine29.11.2016. Oranica (Njiva)06.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2016.
Mjesto Biograd na Moru29.11.2016. Poštanski broj 2321029.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2016. Površina 4109,0029.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 190000,0029.11.2016.
Katastarska općina Biograd na Moru29.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom29.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.05.2018.
Mjesto Biograd na Moru04.05.2018. Poštanski broj 2321004.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.05.2018. Površina 30000,0004.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 120000,0004.05.2018.
Katastarska općina Biograd na Moru04.05.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.05.2018.
Oblik vlasništva Osobno04.05.2018. Način stjecanja Na neki drugi način04.05.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Služnost na 50 godina na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske.04.05.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2020.
Mjesto Biograd na Moru01.09.2020. Poštanski broj 2321001.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2020. Površina 2674,0001.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40110,0001.09.2020.
Katastarska općina Biograd na Moru01.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.09.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.09.2020.
Postotak 8,3301.09.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2020.
Mjesto Biograd na Moru01.09.2020. Poštanski broj 2321001.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2020. Površina 1540,0001.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 23100,0001.09.2020.
Katastarska općina Biograd na Moru01.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.09.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.09.2020.
Postotak 8,3301.09.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine01.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2020.
Mjesto Biograd na Moru01.09.2020. Poštanski broj 2321001.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2020. Površina 27,0001.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40500,0001.09.2020.
Katastarska općina Biograd na Moru01.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.09.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.09.2020.
Postotak 33,3301.09.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2020.
Mjesto Biograd na Moru01.09.2020. Poštanski broj 2321001.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2020. Površina 531,0001.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 796500,0001.09.2020.
Katastarska općina Biograd na Moru01.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.09.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.09.2020.
Postotak 58,8001.09.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište01.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2020.
Mjesto Biograd na Moru01.09.2020. Poštanski broj 2321001.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2020. Površina 963,0001.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 866700,0001.09.2020.
Katastarska općina Biograd na Moru01.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.09.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.09.2020. Način stjecanja Nasljedstvom01.09.2020.
Postotak 8,3301.09.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.11.2016. Marka/tip DACIA SANDERO29.11.2016.
Godina proizvodnje 201229.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0029.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji29.11.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio29.11.2016. Naziv poslovnog subjekta Ustanova za obrazovanje odraslih LIBAR 29.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 0435199896829.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta Biograd na Moru29.11.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0029.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos29.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug29.11.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala29.11.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio29.11.2016. Naziv poslovnog subjekta Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ivan Knez29.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 0165321739329.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta Biograd na Moru29.11.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0029.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos29.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno29.11.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala29.11.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.11.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji29.11.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru29.11.2016. Sjedište pravne osobe Biograd na Moru29.11.2016.
OIB pravne osobe 1070405582829.11.2016.
Datum učlanjenja 04/12/201329.11.2016. Datum kraja članstva 29.11.2016. 02/02/202218.02.2022.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća 29.11.2016.
Napomena Rješenjem Župana Zadarske županije, KLASA: 025-03/22-01/01, URBROJ: 2198/1-20-22-3 od 02. veljače 2022. godine razrješen dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.18.02.2022.