Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Erhatić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan20.06.2017. Prezime Erhatić 20.06.2017.
Stručna sprema SSS20.06.2017.
Zvanje vozač20.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana20.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33405 Pitomača20.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika20.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pitomača20.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33405 Pitomača20.06.2017. Ulica Ljudevita Gaja 20.06.2017. Kućni broj 26/120.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853378286020.06.2017. Fax (službeni) +3853378286020.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201720.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202120.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski20.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji20.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2500,0020.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji20.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2500,0020.06.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka20.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Ne postoji20.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji20.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1000,0020.06.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka20.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Dinjevac20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 2282,4020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 375000,0020.06.2017.
Katastarska općina Dinjevac20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Aršanj20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 2260,8020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37500,0020.06.2017.
Katastarska općina Sedlarica20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Dinjevac20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 2836,8020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37500,0020.06.2017.
Katastarska općina Dinjevac20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Grabrovnica20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 8244,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0020.06.2017.
Katastarska općina Grabrovnica20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Grabrovnica20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 14223,6020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0020.06.2017.
Katastarska općina Grabrovnica20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Dinjevac20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 18339,6020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12500,0020.06.2017.
Katastarska općina Dinjevac20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Dinjevac20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 6692,4020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2600,0020.06.2017.
Katastarska općina Dinjevac20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Dinjevac20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 2700,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0020.06.2017.
Katastarska općina Dinjevac20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Dinjevac20.06.2017. Poštanski broj 3340520.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 2512,8020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1250,0020.06.2017.
Katastarska općina Dinjevac20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2017. Marka/tip Audi A420.06.2017.
Godina proizvodnje 199720.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22500,0020.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor20.06.2017. Marka/tip IMT 53920.06.2017.
Godina proizvodnje 197820.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22500,0020.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji20.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji20.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji20.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: