Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Derdić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan 23.06.2021. Prezime Derdić23.06.2021.
Stručna sprema Magistar23.06.2021.
Zvanje magistar prava23.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana23.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece23.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 48321 Peteranec23.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Peteranec23.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48321 Peteranec23.06.2021. Ulica Matije Gupca23.06.2021. Kućni broj 1323.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599531532823.06.2021.
Datum početka mandata 20/05/202123.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202523.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Specijalist za pravne poslove23.06.2021. Naziv pravne osobe PODRAVKA d.d.23.06.2021. OIB pravne osobe 1892852325223.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48000 Koprivnica23.06.2021. Ulica Ante Starčevića23.06.2021. Kućni broj 3223.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/11/201623.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202123.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15000,0023.06.2021. 13890,0009.07.2021. 1861,2430.01.2023. Neto iznos (EUR) 10500,0023.06.2021. 9700,0009.07.2021. 1297,3730.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji23.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji23.06.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0023.06.2021. 31000,0030.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2021. EUR - Euro23.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2021. Na neki drugi način30.01.2023.
Drugi način stjecanja Štednja od mjesečnih primanja kroz više godina30.01.2023.
Napomena 23.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 15000,0023.06.2021. Valuta EUR - Euro23.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lokalna akcijska grupa PODRAVINA23.06.2021. Sjedište pravne osobe Basaričekova 8, 48350 Đurđevac23.06.2021.
OIB pravne osobe 4025395867123.06.2021.
Datum učlanjenja 17/06/202123.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član Upravnog odbora23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.