Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Bukarica

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan 16.02.2016. Prezime Bukarica16.02.2016.
Stručna sprema VSS16.02.2016.
Zvanje diplomirani pravnik16.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica16.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica16.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split16.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji16.02.2016. Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik Tajnika16.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor16.02.2016. Hrvatski sabor16.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016. Ulica Trg svetog Marka16.02.2016. Kućni broj 616.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456943616.02.2016. Fax (službeni) +3851630300816.02.2016.
Datum početka mandata 22/01/201616.02.2016. Predviđeni datum kraja mandata 22/02/201916.02.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto tajnik radnog tijela16.02.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor16.02.2016. OIB pravne osobe 3859750623416.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016. Ulica Trg svetog Marka16.02.2016. Kućni broj 616.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200716.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 21/01/201616.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25609,8016.02.2016. Neto iznos (HRK) 15109,8016.02.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.02.2016. Ne postoji07.01.2020.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije16.02.2016. OIB poslodavca 7147487097116.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 315596,0016.02.2016. Neto iznos (HRK) 185026,0016.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 15/07/198016.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji16.02.2016. Postoji07.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 9216,0007.01.2020. Pravna osnova Od osiguranja07.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno07.01.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.02.2016. Nosioc obveze Bračni drug16.02.2016.
Vjerovnik Splitska banka16.02.2016. Iznos duga 605000,0016.02.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.02.2016. Godina zaduženja 201516.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 10616.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 7061,8816.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,8916.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Zagreb16.02.2016. Poštanski broj 1000016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 40,3316.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0016.02.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Nečujam16.02.2016. Poštanski broj 2143016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 48,8116.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 480000,0016.02.2016.
Katastarska općina Grohote16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Split16.02.2016. Poštanski broj 2100016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 86,2216.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,0016.02.2016.
Katastarska općina Split16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Split16.02.2016. Poštanski broj 2100016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 53,9216.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 550000,0016.02.2016.
Katastarska općina Split16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način16.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Otkup stana u društvenom vlasništvu16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 158,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 17,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 19,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 31,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 2610,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 1916,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 670,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 836,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 273,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 168,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 32,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 54,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 141,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2016. Marka/tip Renault Twingo16.02.2016.
Godina proizvodnje 200316.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0016.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.01.2020. Marka/tip Suzuki vitara 1.007.01.2020.
Godina proizvodnje 201907.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0007.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug07.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.01.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji16.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 11500,0016.02.2016. Valuta EUR - Euro16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji16.02.2016.