Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Belušić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan20.06.2017. Prezime Belušić20.06.2017.
Stručna sprema VSS20.06.2017.
Zvanje diplomirani politolog20.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske20.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana20.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52470 Umag20.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika20.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Umag20.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52470 Umag20.06.2017. Ulica Giuseppe Garibaldi20.06.2017. Kućni broj 620.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855270291820.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201720.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202120.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni savjetnik za zapošljavanje20.06.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za zapošljavanje20.06.2017. OIB pravne osobe 9154729379020.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag20.06.2017. Ulica 8. ožujka20.06.2017. Kućni broj 620.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/09/201520.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/05/201720.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18123,0020.06.2017. 21518,4618.06.2021. Neto iznos (HRK) 11777,0020.06.2017. 12491,9818.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Umag20.06.2017. Poštanski broj 5247020.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 77,5420.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0020.06.2017.
Katastarska općina Umag20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Vilanija20.06.2017. Poštanski broj 5247020.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 128,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0020.06.2017.
Katastarska općina Petrovija20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Umag20.06.2017. Poštanski broj 5247020.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 13,4320.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0020.06.2017.
Katastarska općina Umag20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Umag20.06.2017. Poštanski broj 5247020.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 34,4620.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0020.06.2017.
Katastarska općina Umag20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Oprtalj20.06.2017. Poštanski broj 5242820.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 24281,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 270000,0020.06.2017.
Katastarska općina Oprtalj20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.
Postotak 33,3320.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2017. Marka/tip Opel Corsa20.06.2017.
Godina proizvodnje 200520.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0020.06.2017. 15000,0018.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.12.2018. Marka/tip Mazda 312.12.2018.
Godina proizvodnje 201812.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 138000,0012.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno12.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji20.06.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Istarska kreditna banka Umag d.d20.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 6572353601020.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ernesta Miloša 1, 52470 Umag20.06.2017.
Broj dionica 48720.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 1100,0020.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos20.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.20.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656020.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb20.06.2017.
Broj dionica 13820.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 176,0020.06.2017. 185,0018.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos20.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 25233,9820.06.2017. 5840,5118.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2547,4220.06.2017. 2870,3818.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način20.06.2017.
Drugi način stjecanja Novčane naknade20.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4362,5420.06.2017. Valuta EUR - Euro20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način20.06.2017.
Drugi način stjecanja Kamate na oročeni depozit20.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 63000,0020.06.2017. 50511,6818.06.2021. Valuta EUR - Euro20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 249,5120.06.2017. 249,5818.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.06.2017.