Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Anušić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan Prezime Anušić
Stručna sprema VŠS
Zvanje viši sportski trener sportske rekreacije Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica Oženjen/Udana12.11.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 31216 Antunovac

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Župan07.11.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor07.03.2016. Hrvatski sabor07.03.2016. Osječko-Baranjska Županija07.11.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 31000 Osijek07.11.2017. Ulica Trg svetog Marka Trg Ante Starčevića07.11.2017. Kućni broj 6 207.11.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3853122150107.11.2017.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201609.11.2016. 12/06/201707.11.2017. 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 30/09/202009.11.2016. 16/05/202107.11.2017. 25/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski Profesionalno07.11.2017. Stvarni datum kraja mandata 08/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji Ne postoji07.11.2017.
Dužnost Općinski načelnik07.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Antunovac07.03.2016. 07.11.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31216 Antunovac07.03.2016. 07.11.2017. Ulica Braće Radića07.03.2016. 07.11.2017. Kućni broj 407.03.2016. 07.11.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853127802207.03.2016. 07.11.2017.
Datum početka mandata 22/05/201307.03.2016. 07.11.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201707.03.2016. 07.11.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski 07.11.2017. Stvarni datum kraja mandata 07.03.2016. 21/05/201707.11.2017. 07.11.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.03.2016. Postoji12.11.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Načelnik općine Naziv pravne osobe Općina Antunovac
OIB pravne osobe 30812410980 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 08/06/2005 Datum kraja dužnosti 27/05/2017
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 31216 Antunovac Ulica Braće Radića Kućni broj 4
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38531278022

Druga javna dužnost

Dužnost Član upravnog vijeća12.11.2018. Naziv pravne osobe Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo12.11.2018. Hrvatski agencija za poljoprivredu i hranu21.06.2021.
OIB pravne osobe 3550626918612.11.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski12.11.2018.
Datum početka dužnosti 01/10/201812.11.2018. 14/09/201821.06.2021. Datum kraja dužnosti 01/10/202012.11.2018. 14/09/202221.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb12.11.2018. 31000 Osijek21.06.2021. Ulica Svetošimunska cesta 12.11.2018. Vinkovačka cesta21.06.2021. Kućni broj 2512.11.2018. 63c21.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851462924012.11.2018. +3853127520021.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća14.07.2019. Naziv pravne osobe Hrvatske vode14.07.2019.
OIB pravne osobe 2892138300114.07.2019. Način obnašanja dužnosti Volonterski14.07.2019.
Datum početka dužnosti 14/09/201714.07.2019. Datum kraja dužnosti 14/09/202014.07.2019. 14/09/202121.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb14.07.2019. Ulica Ulica grada Vukovara 14.07.2019. Kućni broj 22014.07.2019.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851630733314.07.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26476,8207.11.2017. 25598,1407.11.2017. Neto iznos (HRK) 20483,2107.11.2017. 19975,0407.11.2017.
Volonterski (HRK) 2500,00

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (HRK) 7950,00 0,0007.11.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ZVG OIB poslodavca 44391899796
Bruto iznos (HRK) 72000,00 7000,0021.06.2021. Neto iznos (HRK) 57600,00 5280,0021.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/2015 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1800,00 Ugovorena kamatna stopa 6,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Izvanbračni drug Bračni drug12.11.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 3500,00 2500,0003.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.11.2017. Nositelj obveze Osobno07.11.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska banka07.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0007.11.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.11.2017. Godina zaduženja 201707.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4807.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2788,4207.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,0007.11.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.11.2018. Nositelj obveze Osobno12.11.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska banka d.d.12.11.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 133844,0012.11.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.11.2018. Godina zaduženja 201712.11.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.11.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2788,4212.11.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,0012.11.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Antunovac Poštanski broj 31216
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 220,00 240,0012.11.2018. 283,0014.07.2019. 292,0029.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,00 650000,0014.07.2019.
Katastarska općina Antunovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Bračni drug12.11.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.11.2018.
Mjesto Osijek12.11.2018. Poštanski broj 3100012.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.11.2018. Površina 43,0012.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0012.11.2018.
Katastarska općina Osijek12.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno12.11.2018.
Oblik vlasništva Dijete12.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom12.11.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji Postoji12.11.2018. Ne postoji21.06.2021. Postoji08.12.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.11.2018. Marka/tip Peugeot 20712.11.2018. Peugeot 308 karavan14.07.2019.
Godina proizvodnje 201112.11.2018. 201214.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 23000,0012.11.2018. 45000,0014.07.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug12.11.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.11.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.12.2021. Marka/tip BMW08.12.2021.
Godina proizvodnje 198708.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 97000,0008.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.12.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji