Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Iskra Primorac

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Iskra10.05.2017. Prezime Primorac10.05.2017.
Stručna sprema Magistar10.05.2017.
Zvanje Magistar ekonomije10.05.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.05.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10020 Odra10.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji10.05.2017. Mjesto 10020 Odra10.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj10.05.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Središnji registar osiguranika10.05.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.05.2017. Ulica Gajeva10.05.2017. Kućni broj 510.05.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851489891110.05.2017.
Datum početka mandata 13/04/201710.05.2017. 14/04/202103.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 13/04/202110.05.2017. 14/04/202503.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.05.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.05.2017. Postoji14.05.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednica Upravnog vijeća14.05.2020. Naziv pravne osobe Klinički bolnički centar Zagreb14.05.2020.
OIB pravne osobe 4637725734214.05.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski14.05.2020.
Datum početka dužnosti 07/05/202014.05.2020. Datum kraja dužnosti 07/05/202414.05.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb14.05.2020. Ulica Kišpatićeva 14.05.2020. Kućni broj 1214.05.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851236872914.05.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Član revizorskog odbora29.12.2020. Naziv pravne osobe Kapitalni fond d.d.29.12.2020.
OIB pravne osobe 0826970099129.12.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.12.2020.
Datum početka dužnosti 01/10/202029.12.2020. Datum kraja dužnosti 29.12.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb29.12.2020. Ulica Bakačeva29.12.2020. Kućni broj 529.12.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851489166629.12.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Član revizorskog odbora03.05.2021. Naziv pravne osobe Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.03.05.2021.
OIB pravne osobe 3305276131903.05.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.05.2021.
Datum početka dužnosti 26/01/202103.05.2021. Datum kraja dužnosti 03.05.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10410 Velika Gorica03.05.2021. Ulica Rudolfa Fizira03.05.2021. Kućni broj 203.05.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851626940003.05.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.05.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.05.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stariji revizor10.05.2017. Ravnateljica03.05.2021. Naziv pravne osobe Deloitte d.o.o.10.05.2017. Središnji registar osiguranika03.05.2021. OIB pravne osobe 1168645778010.05.2017. 9316126550703.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.05.2017. Ulica Radnička cesta 10.05.2017. Gajeva ulica03.05.2021. Kućni broj 8010.05.2017. 503.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/08/200810.05.2017. 17/04/201703.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/04/201710.05.2017. 13/04/202103.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 18407,4810.05.2017. 18700,0003.05.2021. Neto iznos (HRK) 11631,7510.05.2017. 12400,0003.05.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.05.2017. Postoji29.12.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0029.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka29.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno29.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0003.05.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka03.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno03.05.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.05.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ekonomski fakultet - Zagreb10.05.2017. OIB poslodavca 2720846712210.05.2017.
Bruto iznos (HRK) 229898,4610.05.2017. 20835,8314.05.2020. 22200,0003.05.2021. 24532,8718.02.2022. Neto iznos (HRK) 149666,0710.05.2017. 14600,1514.05.2020. 15500,0003.05.2021. 16941,4918.02.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200710.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 10.05.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji10.05.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 37538,4610.05.2017. 180000,0029.12.2020. 273326,0003.05.2021. 287309,6118.02.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka10.05.2017. Od samostalne djelatnosti29.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.05.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 8424,5710.05.2017. 37992,5629.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka10.05.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.05.2017. Jednokratno29.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 35707,5010.05.2017. 1500,0029.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka10.05.2017.
Vremenski raspon Jednokratno10.05.2017. Mjesečno29.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 19020,0010.05.2017. 30000,0029.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka10.05.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.05.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2975,6210.05.2017. 5000,0029.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka10.05.2017.
Vremenski raspon Jednokratno10.05.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 36000,0010.05.2017. 3000,0029.12.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.05.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.05.2017. Mjesečno29.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 37132,8929.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka29.12.2020.
Vremenski raspon Jednokratno29.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 55770,7429.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka29.12.2020.
Vremenski raspon Jednokratno29.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 18003,3529.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka29.12.2020.
Vremenski raspon Jednokratno29.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 288000,0029.12.2020. 360000,0003.05.2021. 132000,0018.02.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka29.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1000,0018.02.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka18.02.2022.
Vremenski raspon Mjesečno18.02.2022.
Napomena 18.02.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1604,8618.02.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka18.02.2022.
Vremenski raspon Mjesečno18.02.2022.
Napomena 18.02.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.05.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.05.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.05.2017. Nositelj obveze Bračni drug10.05.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.10.05.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 32552,0710.05.2017. 50000,0029.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro10.05.2017. Godina zaduženja 200810.05.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 13410.05.2017. 9029.12.2020. 8803.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 278,3710.05.2017. 261,3529.12.2020. 260,8603.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,4810.05.2017. 1,1829.12.2020. 1,1303.05.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.05.2017.
Mjesto Zagreb10.05.2017. Poštanski broj 1000010.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.05.2017. Površina 60,3310.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 765000,0010.05.2017. 855000,0018.02.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb10.05.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.05.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10020
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1048,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 525000,00
Katastarska općina Odra Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.05.2017. Marka/tip Ford Mondeo10.05.2017. BMW 520d29.12.2020.
Godina proizvodnje 200810.05.2017. 201729.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0010.05.2017. 200000,0029.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine29.12.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.05.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta SNH BETA D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 4955450021210.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.05.2017.
Broj dionica 110.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta SNH GAMA D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 3910074403910.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.05.2017.
Broj dionica 110.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.05.2017.
Broj dionica 6310.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9510.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.05.2017.
Broj dionica 6310.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 119,9510.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta KONČAR D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 3772436808610.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.05.2017.
Broj dionica 810.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 470,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta FTB TURIZAM D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 8234458362810.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.05.2017.
Broj dionica 810.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 670,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 1557330802410.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta OPATIJA10.05.2017.
Broj dionica 810.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 2300,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta LUX ULAGANJA D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 9074625349510.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB10.05.2017.
Broj dionica 110.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta SN PECTINATUS D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 0971208222810.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB10.05.2017.
Broj dionica 110.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta SB-S D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 4225249657910.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta SLATINA10.05.2017.
Broj dionica 2110.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta SNH ALFA D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 4980054072210.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB10.05.2017.
Broj dionica 110.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta ICF D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 8119187956810.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB10.05.2017.
Broj dionica 110.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.05.2017. Naziv poslovnog subjekta BOŽJAKOVINA D.D.10.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 6667172998010.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta BOŽJAKOVINA10.05.2017.
Broj dionica 3210.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0010.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio29.12.2020. Naziv poslovnog subjekta ECONOMICA obrt za poslovne usluge vl. Marko Primorac29.12.2020.
OIB poslovnog subjekta 9513985756829.12.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Maksimirska cesta 5929.12.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0029.12.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu29.12.2020. Nije izvršen prijenos03.05.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 29.12.2020. OIB 29.12.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug29.12.2020. Način stjecanja Na neki drugi način29.12.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Osnivanjem29.12.2020.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio03.05.2021. Naziv poslovnog subjekta Economica consulting d.o.o.03.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 6215056761503.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Maksimirska cesta 5903.05.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0003.05.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos03.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug03.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način03.05.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Osnivanjem03.05.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji10.05.2017.

Podatci o štednji

Iznos 23000,0010.05.2017. 11000,0029.12.2020. 35000,00 Valuta EUR - Euro10.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava10.05.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 16000,0010.05.2017. Valuta CHF - Švicarski Franak10.05.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug10.05.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava10.05.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 250000,0010.05.2017. 1300000,0029.12.2020. 1460000,0003.05.2021. 600000,0018.02.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete10.05.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava10.05.2017.
Drugi način stjecanja Pokloni za rođenje djece i slično10.05.2017. Pokloni za rođenje djeteta i slično29.12.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 14000,0029.12.2020. Valuta USD - Američki Dolar29.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug29.12.2020. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka29.12.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.05.2017. Postoji29.05.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA29.05.2017. Sjedište pravne osobe Radnička cesta 5229.05.2017.
OIB pravne osobe 9025535420029.05.2017.
Datum učlanjenja 02/10/201329.05.2017. Datum kraja članstva 29.05.2017.
Funkcije Član29.05.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA29.05.2017. Sjedište pravne osobe Jakova Gotovca 129.05.2017.
OIB pravne osobe 7550810028829.05.2017.
Datum učlanjenja 14/12/201329.05.2017. Datum kraja članstva 29.05.2017.
Funkcije Član29.05.2017.
Napomena