Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Irena Katalinić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Irena 29.06.2017. Prezime Katalinić29.06.2017.
Stručna sprema VŠS29.06.2017.
Zvanje ekonomist 29.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35212 Bicko Selo29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Garčin29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35212 Garčin29.06.2017. Ulica Kralja Tomislava29.06.2017. Kućni broj 9229.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853542244229.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201729.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 19/05/202129.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski29.06.2017. Profesionalno14.05.2020. Stvarni datum kraja mandata 16/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji29.06.2017. Ne postoji14.05.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Komercijalist29.06.2017. Naziv pravne osobe Poljotehna-Polić d.o.o.29.06.2017. OIB pravne osobe 0542633147429.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35212 Bicko Selo29.06.2017. Ulica Stjepana Radića29.06.2017. Kućni broj 3529.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/01/200229.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Komercijalist05.02.2018. Naziv pravne osobe Poljotehna-Polić d.o.o.05.02.2018. OIB pravne osobe 0542633147405.02.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35212 Bicko Selo05.02.2018. Ulica Stjepana Radića 05.02.2018. Kućni broj 3505.02.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/01/200205.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa 05.02.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji29.06.2017. Ne postoji05.02.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Komercijalist29.06.2017. Naziv pravne osobe Poljotehna-Polić d.o.o.29.06.2017. OIB pravne osobe 0542633147429.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35212 Bicko Selo29.06.2017. Ulica Stjepana Radića29.06.2017. Kućni broj 3529.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/01/200229.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 10222,9214.05.2020. 10269,6019.05.2021. Neto iznos (HRK) 7075,2514.05.2020. 7288,2319.05.2021.
Volonterski (HRK) 2000,0029.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji29.06.2017. Ne postoji14.05.2020.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Poljotehna-Polić d.o.o.29.06.2017. OIB isplatitelja 0542633147429.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6181,4929.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji29.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji29.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4974,8329.06.2017. Pravna osnova Od osiguranja29.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno29.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip Peugeot 20629.06.2017.
Godina proizvodnje 200429.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji29.06.2017. Ne postoji19.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 70095,0029.06.2017. 28000,0005.02.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2017.