Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ingrid Mrđen

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ingrid13.02.2018. Prezime Mrđen13.02.2018.
Stručna sprema VSS13.02.2018.
Zvanje diplomirana pravnica13.02.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.02.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana13.02.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.02.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 51225 Praputnjak13.02.2018. 51000 Rijeka08.01.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.02.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predstojnik13.02.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji13.02.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51000 Rijeka13.02.2018. Ulica Riva 13.02.2018. Kućni broj 1013.02.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855135421213.02.2018. +3855135411508.01.2020. Fax (službeni) +3855135422113.02.2018. 08.01.2020.
Datum početka mandata 18/12/201713.02.2018. Predviđeni datum kraja mandata 07/12/202113.02.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.02.2018. Stvarni datum kraja mandata 31/12/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.02.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.02.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.02.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji13.02.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditeljica Službe za društvene djelatnosti13.02.2018. Naziv pravne osobe Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji13.02.2018. OIB pravne osobe 8896966955613.02.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka13.02.2018. Ulica Riva13.02.2018. Kućni broj 1013.02.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200913.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa 17/12/201713.02.2018. 30.12.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21207,0213.02.2018. Neto iznos (HRK) 14092,1213.02.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.02.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.02.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji13.02.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.02.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Brodoarmatura d.o.o.13.02.2018. OIB poslodavca 4629703188013.02.2018.
Bruto iznos (HRK) 120637,2013.02.2018. Neto iznos (HRK) 73200,0013.02.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/199413.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa 13.02.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji13.02.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.02.2018. Nosioc obveze Osobno13.02.2018.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb13.02.2018. Iznos duga 203763,0413.02.2018. 121542,8708.01.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.02.2018. Godina zaduženja 201513.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 7213.02.2018. 3408.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 3574,7913.02.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9813.02.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.02.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.02.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2018.
Mjesto Matulji13.02.2018. Poštanski broj 5121113.02.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2018. Površina 1899,0013.02.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0013.02.2018.
Katastarska općina Matulji13.02.2018. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.02.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor30.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2018.
Mjesto Matulji30.12.2018. Poštanski broj 5121130.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2018. Površina 411,5030.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0030.12.2018.
Katastarska općina Matulji30.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.02.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.02.2018. Marka/tip Mazda 613.02.2018.
Godina proizvodnje 200613.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0013.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.02.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.02.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji13.02.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.02.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji13.02.2018.