Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Tripković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor15.05.2017. Prezime Tripković15.05.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti15.05.2017.
Zvanje Magistar ekonomskih znanosti15.05.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke15.05.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana15.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece15.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb15.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Direktor15.05.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Brodarski institut d.o.o.15.05.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb15.05.2017. Ulica Av. V. Holjevca15.05.2017. Kućni broj 2015.05.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851650411015.05.2017. Fax (službeni) +3851650444415.05.2017.
Datum početka mandata 12/04/201715.05.2017. 26/10/201829.12.2018. Predviđeni datum kraja mandata 12/10/201715.05.2017. 26/10/202229.12.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.05.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.05.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.05.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji15.05.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pomoćnik Glavnog direktora za korporativne poslove15.05.2017. Glavni direktor29.12.2018. Naziv pravne osobe Brodarski institut d.o.o.15.05.2017. OIB pravne osobe 3411441826015.05.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.05.2017. Ulica Av. V. Holjevca15.05.2017. Kućni broj 2015.05.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/12/201315.05.2017. 12/04/201729.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 11/05/201715.05.2017. 26/10/201829.12.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28309,3515.05.2017. 31558,5329.12.2018. Neto iznos (HRK) 14927,4515.05.2017. 16483,0029.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.05.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji15.05.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.05.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.05.2017. Nosioc obveze Osobno15.05.2017.
Vjerovnik Addiko bank 15.05.2017. Iznos duga 72000,0015.05.2017. 12805,4529.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.05.2017. Godina zaduženja 200315.05.2017. 201029.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24015.05.2017. 6229.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 569,0715.05.2017. 239,1129.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,2515.05.2017. 5,7529.12.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji15.05.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.05.2017. Marka/tip KIA CEED15.05.2017.
Godina proizvodnje 201015.05.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 48000,0015.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.05.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji15.05.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji15.05.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji15.05.2017. Postoji29.12.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Klaster teritorijalna suradnja - TERIS29.12.2018. Sjedište pravne osobe Av. V. Holjevca 20, 10020 Zagreb29.12.2018.
OIB pravne osobe 7641108026429.12.2018.
Datum učlanjenja 24/04/201529.12.2018. Datum kraja članstva 29.12.2018.
Funkcije Dopredsjednik29.12.2018.