Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Pavković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor27.09.2017. Prezime Pavković27.09.2017.
Stručna sprema VŠS27.09.2017.
Zvanje inžinjer poljoprivrede za stočarstvo27.09.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka27.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33520 Hum Varoš27.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana27.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Virovitičko-Podravska u00c5u00bdupanija27.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33000 Virovitica27.09.2017. Ulica Trg Ljudevita Patačića27.09.2017. Kućni broj 127.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853363810527.09.2017. Fax (službeni) 27.09.2017.
Datum početka mandata 26/05/201727.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 18/01/202127.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji27.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27850,0027.09.2017. Neto iznos (HRK) 14200,0027.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji27.09.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju27.09.2017. OIB isplatitelja 9912223570927.09.2017.
Neto iznos (HRK) 189000,0027.09.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.09.2017.
Vrsta Poticaj27.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji27.09.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.09.2017. Nosioc obveze Osobno27.09.2017.
Vjerovnik Slatinska Banka27.09.2017. Iznos duga 130000,0027.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.09.2017. Godina zaduženja 201727.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3627.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 4500,0027.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0027.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.09.2017. Površina 150,0027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.09.2017. Površina 80,0027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.09.2017. Površina 80000,0027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.09.2017. Površina 40,0027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 2,0027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,1727.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,1027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,5627.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,6827.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,6027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,5827.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,1027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,6127.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,8927.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,5627.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.
Postotak 33,3327.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 1,2827.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 1,1327.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,2927.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 1,1227.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,4927.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,3527.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 1,6527.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 1,7927.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22500,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,6727.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,6027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 1,1027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,1327.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.
Postotak 33,3327.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,1527.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,0527.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,8427.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.
Postotak 66,6627.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,1427.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Hum Varoš27.09.2017. Poštanski broj 3352027.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.09.2017. Površina 0,1727.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0027.09.2017.
Katastarska općina Hum Varoš27.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.09.2017. Marka/tip opel corsa27.09.2017.
Godina proizvodnje 200227.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0027.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.09.2017. Marka/tip ursus 33527.09.2017.
Godina proizvodnje 197427.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0027.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.09.2017. Marka/tip belarus t8027.09.2017.
Godina proizvodnje 198427.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0027.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.09.2017. Marka/tip imt 53327.09.2017.
Godina proizvodnje 197927.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0027.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.09.2017. Marka/tip imt 53327.09.2017.
Godina proizvodnje 198027.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0027.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.09.2017. Marka/tip imt 577 dv27.09.2017.
Godina proizvodnje 199327.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0027.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji27.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vsnm Vpž27.09.2017. Sjedište pravne osobe Matije Gubca 63 , 33000 Virovitica27.09.2017.
OIB pravne osobe 9391430450227.09.2017.
Datum učlanjenja 11/07/201527.09.2017. Datum kraja članstva 01/12/201727.09.2017.
Funkcije 27.09.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: