Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Kovačev

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor16.06.2017. Prezime Kovačev16.06.2017.
Stručna sprema SSS16.06.2017.
Zvanje vozač teretnih motornih vozila16.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica16.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31404 Dopsin16.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika16.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vladislavci16.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31404 Vladislavci16.06.2017. Ulica kralja tomislava16.06.2017. Kućni broj 14116.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853139100716.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201716.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202116.06.2017. 30/05/202115.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski16.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 23/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji16.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 500,0016.06.2017. 1000,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji16.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj stanić d.o.o.16.06.2017. OIB isplatitelja 5005641552916.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 5024,0016.06.2017. 6000,0015.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada16.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji16.06.2017. Postoji15.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općina Vladislavci15.06.2021. OIB poslodavca 1779779650215.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 4250,0015.06.2021. Neto iznos (HRK) 3400,0015.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/202015.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.06.2017. Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2017. Nositelj obveze Osobno16.06.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) raiffaisen bank16.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30370,0016.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro16.06.2017. Godina zaduženja 200816.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18016.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 265,0016.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,8616.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2017.
Mjesto dopsin16.06.2017. Poštanski broj 3140416.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2017. Površina 120,0016.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 225000,0016.06.2017.
Katastarska općina vladislavci16.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.06.2017. Marka/tip renault clio16.06.2017.
Godina proizvodnje 200016.06.2017. 2010 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0016.06.2017. 25000,00
Oblik vlasništva Osobno16.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji16.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.06.2017.