Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Kos

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor Prezime Kos
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani informatičar Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati Nisam član stranke17.09.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena24.12.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42201 Beretinec

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Beretinec

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42201 Beretinec Ulica Trg hrvatskih branitelja Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38542731880 Fax (službeni) 18.09.2017.
Datum početka mandata 25/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 15/05/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji18.09.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost ravnatelj Naziv pravne osobe Elektrostrojarska škola Varaždin
OIB pravne osobe 64081807431 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 28/06/2017 Datum kraja dužnosti 28/06/2022
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Hallerova aleja Kućni broj 5
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38542313455 Fax (službeni)
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji18.09.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto ravnatelj18.09.2017. Naziv pravne osobe Elektrostrojarska škola18.09.2017. OIB pravne osobe 6408180743118.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin18.09.2017. Ulica Hallerova aleja18.09.2017. Kućni broj 518.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/06/200818.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 18.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ravnatelj Naziv pravne osobe Elektrostrojarska škola Varaždin OIB pravne osobe 64081807431
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Hallerova aleja Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/06/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4319,21

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Elektrostrojarska škola OIB isplatitelja 64081807431
Neto iznos mjesečno (HRK) 9095,22 9720,4624.07.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Elektrostrojarska škola31.01.2020. OIB isplatitelja 6408180743131.01.2020.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7950,2131.01.2020. 8537,9317.09.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.01.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji24.07.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10948,4424.07.2019. 7618,9731.01.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti24.07.2019. Od drugog dohodka31.01.2020.
Vremenski raspon Jednokratno24.07.2019. Na godišnjoj razini31.01.2020.
Druga djelatnost Autorski honorar za izradu materijala za e-učenje24.07.2019. 31.01.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 30891,0624.07.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti24.07.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.07.2019.
Druga djelatnost EU projekti24.07.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 13097,1631.01.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Elektrostrojarska škola OIB poslodavca 64081807431
Bruto iznos (HRK) 65000,00 Neto iznos (HRK) 110500,00
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2006 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Raiffeisen banka Iznos duga 39464,90
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 431,79 Ugovorena kamatna stopa 6,21

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Erste Leasing Iznos duga 14547,49 24055,0624.07.2019.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014 201824.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 225,98 290,1424.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,50

Obveza

Vrsta obveze Drugo31.01.2020. Nosioc obveze Osobno31.01.2020.
Druga obveza Alimentacija Teo Kos31.01.2020.
Vjerovnik Sandra Planko Kos31.01.2020. Iznos duga 72000,0031.01.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.01.2020. Godina zaduženja 201931.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3631.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2000,0031.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0031.01.2020.

Obveza

Vrsta obveze Drugo31.01.2020. Nosioc obveze Osobno31.01.2020.
Druga obveza Alimentacija Ana Kos31.01.2020.
Vjerovnik Aleksandra Kos31.01.2020. Iznos duga 34000,0031.01.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.01.2020. Godina zaduženja 201831.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6831.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 500,0031.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0031.01.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Črešnjevo Poštanski broj 42201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 127,00 858,0024.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,00
Katastarska općina Črešnjevo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine24.07.2019. Gospodarski objekt02.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2019.
Mjesto Črešnjevo24.07.2019. Poštanski broj 4221024.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2019. Površina 42,0024.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0024.07.2019.
Katastarska općina Črešnjevo24.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.07.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji24.07.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Hyundai
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT-R-A 81793146560
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 14 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%18.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nk Beretinec Sjedište pravne osobe Beretienc
OIB pravne osobe 26500032242
Datum učlanjenja 18/08/2017 Datum kraja članstva
Funkcije dopredsjednik