Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Dragovan

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor01.02.2016. Prezime Dragovan 01.02.2016.
Stručna sprema SSS01.02.2016.
Zvanje matematičar-informatičar01.02.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske01.02.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske01.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena01.02.2016. Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb01.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik01.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor01.02.2016. Hrvatski sabor01.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016. Ulica Trg Svetog Marka01.02.2016. Kućni broj 601.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931301.02.2016. +3851456938023.03.2020. Fax (službeni) 01.02.2016.
Datum početka mandata 28/12/201501.02.2016. 14/10/2016 Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201901.02.2016. 14/10/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji01.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji01.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji01.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Glavni tajnik SDP-a Naziv pravne osobe Socijaldemokratska partija Hrvatske OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Drage Iblera Kućni broj 9
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/12/2000 Datum prestanka radnog odnosa 10/01/2008

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 30000,0001.02.2016. Neto iznos (HRK) 18023,0001.02.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.02.2016. Postoji07.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0007.01.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.01.2019.
Vremenski raspon Mjesečno07.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji01.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Ured Predsjednika Republike Hrvatske23.03.2020. OIB poslodavca 43541122224 1016205527523.03.2020.
Bruto iznos (HRK) 117000,00 26846,8423.03.2020. Neto iznos (HRK) 70000,00 16527,8523.03.2020.
Datum stupanja u radni odnos 06/10/2005 21/02/202023.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji23.03.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3800,0023.03.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava23.03.2020.
Vremenski raspon Mjesečno23.03.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.02.2016. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 300000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 6000,00 Ugovorena kamatna stopa 5,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.11.2016. Nosioc obveze Bračni drug14.11.2016.
Vjerovnik Raiffeisen stambena štedionica14.11.2016. Iznos duga 33300,0014.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro14.11.2016. Godina zaduženja 201014.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 14414.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 308,2014.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9914.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Drugo23.03.2020. Nosioc obveze Osobno23.03.2020.
Druga obveza Leasing23.03.2020.
Vjerovnik OTP LEASING D.D.23.03.2020. Iznos duga 28070,1423.03.2020.
Valuta duga EUR - Euro23.03.2020. Godina zaduženja 202023.03.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3623.03.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 9234,0823.03.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,9823.03.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji01.02.2016. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 49,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00
Katastarska općina Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.11.2016.
Mjesto Zagreb14.11.2016. Poštanski broj 1000014.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.11.2016. Površina 63,5414.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0014.11.2016.
Katastarska općina Zagreb14.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug14.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.12.2017.
Mjesto Zagreb21.12.2017. Poštanski broj 1000021.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.12.2017. Površina 80,3221.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1184449,3221.12.2017.
Katastarska općina Trnje21.12.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.12.2017. Knjižno23.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2020.
Mjesto ZAGREB23.03.2020. Poštanski broj 1000023.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2020. Površina 11,2023.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0023.03.2020.
Katastarska općina Trnje23.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji01.02.2016. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Ford
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.03.2020. Marka/tip Opel Grandland X23.03.2020.
Godina proizvodnje 201923.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 202900,0023.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji01.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji01.02.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji01.02.2016. Ne postoji21.12.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Socijaldemokratska partija Hrvatske01.02.2016. Sjedište pravne osobe Trg Drage Iblera 901.02.2016.
OIB pravne osobe 0201097873101.02.2016.
Datum učlanjenja 30/04/199401.02.2016. Datum kraja članstva 01.02.2016.
Funkcije Glavni tajnik SDP-a01.02.2016.