Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Čižmek

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor15.03.2016. Prezime Čižmek15.03.2016.
Stručna sprema VSS15.03.2016.
Zvanje DIPLPMIRANI INŽINJER ARHITEKTURE15.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica15.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica15.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod15.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji15.03.2016. Mjesto 10000 Zagreb15.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra15.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Graditeljstva I Prostornog Uređenja15.03.2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja15.03.2016. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike20.07.2017. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja25.02.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb15.03.2016. Ulica REPUBLIKE AUSTRIJE15.03.2016. Radnička cesta 20.07.2017. Kućni broj 1415.03.2016. 8020.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378247115.03.2016. +3851371713120.07.2017.
Datum početka mandata 17/02/201615.03.2016. 13/07/201720.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/202015.03.2016. 13/03/202120.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 13/07/2017 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje15.03.2016. Pomoćnik ministra20.07.2017. Naziv pravne osobe Brodsko posavska županija15.03.2016. ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja20.07.2017. OIB pravne osobe 2977258615215.03.2016. 20.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod15.03.2016. 10000 Zagreb20.07.2017. Ulica Trg pobjede 15.03.2016. Republike Austrije 20.07.2017. Kućni broj 28a15.03.2016. 2020.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/199715.03.2016. 29/02/201620.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/02/201615.03.2016. 13/07/201720.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23985,3515.03.2016. Neto iznos (HRK) 14877,0515.03.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.03.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca opća bolnica Dr.Josip Benčević Slavonski Brod15.03.2016. OIB poslodavca 9155484426515.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 89781,4715.03.2016. 11156,5824.06.2020. Neto iznos (HRK) 68461,7515.03.2016. 6677,0524.06.2020.
Datum stupanja u radni odnos 07/10/198115.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 15.03.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji15.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.03.2016. Nositelj obveze Osobno15.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) IRENA ČIŽMEK15.03.2016. RBA-Raiffeisenbank-Hrvatska21.08.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0015.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro15.03.2016. Godina zaduženja 200315.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 30015.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 193,3215.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,5015.03.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.03.2016.
Mjesto SLAVONSKI BROD15.03.2016. Poštanski broj 3500015.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.03.2016. Površina 74,4615.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0015.03.2016.
Katastarska općina SLAVONSKI BROD15.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno15.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.03.2016.
Mjesto SLAVONSKI BROD15.03.2016. Poštanski broj 3500015.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.03.2016. Površina 25,4215.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 174000,0015.03.2016.
Katastarska općina SLAVONSKI BROD15.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno15.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža15.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.03.2016.
Mjesto SLAVONSKI BROD15.03.2016. Poštanski broj 3500015.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.03.2016. Površina 14,4415.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0015.03.2016.
Katastarska općina SLAVONSKI BROD15.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno15.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.03.2016.
Mjesto PREMANTURA15.03.2016. Poštanski broj 5200015.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.03.2016. Površina 220,0015.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2700000,0015.03.2016.
Katastarska općina PREMANTURA15.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno15.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom15.03.2016.
Postotak 50,0015.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica15.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.03.2016.
Mjesto SLAVONSKI BROD15.03.2016. Poštanski broj 3500015.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.03.2016. Površina 78,7015.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 380000,0015.03.2016.
Katastarska općina PODVINJE15.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom15.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.06.2020.
Mjesto SLAVONSKI BROD24.06.2020. Poštanski broj 3500024.06.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.06.2020. Površina 431,0024.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0024.06.2020.
Katastarska općina SLAVONSKI BROD24.06.2020. Vrsta vlasništva Knjižno24.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama24.06.2020. Način stjecanja Nasljedstvom24.06.2020.
Postotak 50,0024.06.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.03.2016. Marka/tip AUTOMOBIL PEUGEOT 3008 1.6HDI15.03.2016.
Godina proizvodnje 201415.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 125000,0015.03.2016. 80000,0025.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl15.03.2016. Marka/tip BMW 1150R15.03.2016.
Godina proizvodnje 200415.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0015.03.2016. 30000,0025.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2016. Način stjecanja Novčanom pozajmicom15.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl15.03.2016. Marka/tip SKUTER PIAGGIO SFERA 5015.03.2016.
Godina proizvodnje 199515.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0015.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji15.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji15.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.03.2016.