Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Andrović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Igor15.07.2017. Prezime Adrović15.07.2017. Andrović16.08.2017.
Stručna sprema VSS15.07.2017.
Zvanje Diplomirani ekonomist15.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica15.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana15.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica15.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost u00c5u00bdupan15.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Virovitičko-Podravska u00c5u00bdupanija15.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33000 Virovitica15.07.2017. Ulica Trg Ljudevita Patačića 15.07.2017. Kućni broj 115.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853363810015.07.2017. Fax (službeni) 15.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201715.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202115.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji15.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnik15.07.2017. Naziv pravne osobe Virovitičko-podravska županija15.07.2017. OIB pravne osobe 15.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica15.07.2017. Ulica Trg Ljudevita Patačića15.07.2017. Kućni broj 115.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/12/201515.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26/05/201715.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 30730,0015.07.2017. 26472,0019.05.2019. Neto iznos (HRK) 18400,0015.07.2017. 16590,0019.05.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.07.2017. Postoji10.06.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3193,0010.06.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.06.2019.
Vremenski raspon Mjesečno10.06.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji15.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.07.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica15.07.2017. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica10.06.2019. OIB poslodavca 5189936047115.07.2017. 9853565925610.06.2019.
Bruto iznos (HRK) 10169,0015.07.2017. 110717,0010.06.2019. Neto iznos (HRK) 6212,0015.07.2017. 77228,9810.06.2019.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200815.07.2017. 06/09/201710.06.2019. Datum prestanka radnog odnosa 15.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji15.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.07.2017. Nosioc obveze Osobno15.07.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka15.07.2017. Iznos duga 618000,0015.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017. Godina zaduženja 201515.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30015.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3300,0015.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,2015.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.07.2017. Nosioc obveze Bračni drug15.07.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka15.07.2017. Iznos duga 60000,0015.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017. Godina zaduženja 201615.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1215,1615.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9515.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2019. Nosioc obveze Osobno03.01.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka03.01.2019. Iznos duga 88200,0003.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2019. Godina zaduženja 201803.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 30003.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 427,5003.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 3,7503.01.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.07.2017. Kuća sa okućnicom19.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.07.2017.
Mjesto Virovitica15.07.2017. Poštanski broj 3300015.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.07.2017. Površina 166,0015.07.2017. 3767,0019.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0015.07.2017. 700000,0019.05.2019.
Katastarska općina Požari15.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug15.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.07.2017. Kuća sa okućnicom19.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.07.2017.
Mjesto Virovitica15.07.2017. Poštanski broj 3300015.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.07.2017. Površina 70,0015.07.2017. 540,0019.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0015.07.2017.
Katastarska općina Virovitica15.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2019.
Mjesto Zagreb03.01.2019. Poštanski broj 3300003.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2019. Površina 52,5303.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 84000,0003.01.2019. 630000,0019.05.2019.
Katastarska općina Rudeš03.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.07.2017. Marka/tip Hyundai ix3515.07.2017.
Godina proizvodnje 201215.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 53000,0015.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug15.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji15.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice15.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom15.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656015.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.07.2017.
Broj dionica 5615.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 269,0015.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos15.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji15.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 9800,0015.07.2017. 15207,0019.05.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete15.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način15.07.2017.
Drugi način stjecanja Mjesečna uplata Pčelica15.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 6850,0015.07.2017. 11803,0019.05.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete15.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način15.07.2017.
Drugi način stjecanja Mjesečna uplata štednja Pčelica15.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 4400,0015.07.2017. 6387,0019.05.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete15.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način15.07.2017.
Drugi način stjecanja Mjesečna uplata Pčelica15.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji15.07.2017.