Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Hrvoje Žulj

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Hrvoje30.05.2017. Prezime Žulj30.05.2017.
Stručna sprema VSS30.05.2017.
Zvanje diplomirani pravnik30.05.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.05.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana30.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece30.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb30.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik30.05.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture30.05.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.05.2017. Ulica Runjaninova30.05.2017. Kućni broj 230.05.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486625730.05.2017. Fax (službeni) +3851486628030.05.2017.
Datum početka mandata 27/04/201730.05.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/04/202130.05.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.05.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.05.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.05.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji30.05.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj Službe za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima30.05.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo kulture30.05.2017. OIB pravne osobe 3783630264530.05.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.05.2017. Ulica Runjaninova30.05.2017. Kućni broj 230.05.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/06/200830.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.05.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24653,1330.05.2017. Neto iznos (HRK) 15213,2530.05.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.05.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji30.05.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.05.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.05.2017. Nosioc obveze Osobno30.05.2017.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.30.05.2017. Iznos duga 20877,6630.05.2017.
Valuta duga EUR - Euro30.05.2017. Godina zaduženja 201230.05.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.05.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 224,0030.05.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,1430.05.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.05.2017.
Mjesto Zagreb30.05.2017. Poštanski broj 1009030.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.05.2017. Površina 36,7530.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0030.05.2017.
Katastarska općina GORNJI STENJEVEC30.05.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.05.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.05.2017. Marka/tip opel astra30.05.2017.
Godina proizvodnje 200530.05.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0030.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.05.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji30.05.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu30.05.2017. Naziv poslovnog subjekta Erste Asset Management d.o.o30.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 6857287396330.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb30.05.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 3000,0030.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2017. Način stjecanja Na neki drugi način30.05.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Od roditelja30.05.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji30.05.2017.

Podatci o štednji

Iznos 7100,0030.05.2017. Valuta EUR - Euro30.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.05.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji30.05.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: