Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Hrvoje Zekanović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Hrvoje 26.10.2016. Prezime Zekanović26.10.2016.
Stručna sprema VSS26.10.2016.
Zvanje profesor geografije26.10.2016. Stranačka pripadnost Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku26.10.2016. Hrvatski suverenisti20.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana26.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik26.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji26.10.2016. Mjesto 10000 Zagreb26.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik26.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor26.10.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.10.2016. Ulica TRG SV. MARKA26.10.2016. Kućni broj 626.10.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922226.10.2016. Fax (službeni) 26.10.2016.
Datum početka mandata 14/10/201626.10.2016. 22/7/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202026.10.2016. 22/7/202420.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.10.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.10.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji26.10.2016. Ne postoji17.02.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Član Upravnog vijeća26.10.2016. Naziv pravne osobe Veleučilište u Šibeniku26.10.2016. OIB pravne osobe 6172751215726.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22000 Šibenik26.10.2016. Ulica Trg Andrije Hebranga 26.10.2016. Kućni broj 1126.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/6/201626.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 26.10.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj službe 26.10.2016. Zastupnik u Hrvatskom saboru20.08.2020. Naziv pravne osobe Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije26.10.2016. Hrvatski sabor20.08.2020. OIB pravne osobe 9590327362226.10.2016. 3859750623420.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22000 Šibenik26.10.2016. 10000 Zagreb20.08.2020. Ulica Prilaz tvornici26.10.2016. TRG SV. MARKA20.08.2020. Kućni broj 3926.10.2016. 620.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/8/200826.10.2016. 17/10/201620.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 17/10/201626.10.2016. 21/7/202020.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22345,3326.10.2016. 27720,9220.08.2020. Neto iznos (HRK) 15562,8926.10.2016. 19424,0820.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.10.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1560,0026.10.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti26.10.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.10.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 8580,0026.10.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti26.10.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.10.2016.
Druga djelatnost naknada za rad u upravnom vijeću26.10.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 35000,0026.10.2016. 40000,0017.02.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti26.10.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.10.2016.
Druga djelatnost Iznajmljivanje apartmana26.10.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 14500,0031.12.2018. 13500,0017.02.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4371,0017.02.2020. 6950,0020.08.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka17.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.02.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.10.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.10.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska pošta26.10.2016. OIB poslodavca 8731181035626.10.2016.
Bruto iznos (HRK) 112826,8126.10.2016. 14000,0017.02.2020. Neto iznos (HRK) 77794,7626.10.2016. 9300,0017.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 8/11/199926.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 26.10.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji26.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.10.2016. Nosioc obveze Osobno26.10.2016.
Vjerovnik PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D26.10.2016. Iznos duga 49700,0026.10.2016. 55000,0017.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro26.10.2016. Godina zaduženja 201326.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 20526.10.2016. 24017.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 368,0026.10.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,2526.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.10.2016. Nosioc obveze Osobno26.10.2016.
Vjerovnik Jadranska Banka26.10.2016. Iznos duga 13100,0026.10.2016. 14000,0017.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro26.10.2016. Godina zaduženja 201626.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 4826.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 338,0026.10.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,5026.10.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.10.2016.
Mjesto Šibenik26.10.2016. Poštanski broj 2200026.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.10.2016. Površina 60,0026.10.2016. 168,0017.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0026.10.2016.
Katastarska općina Šibenik26.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.10.2016.
Postotak 33,0026.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2020.
Mjesto Šibenik17.02.2020. Poštanski broj 2200017.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2020. Površina 3,0017.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0017.02.2020.
Katastarska općina Šibenik17.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2020.
Mjesto Šibenik17.02.2020. Poštanski broj 2200017.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2020. Površina 4,5017.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0017.02.2020.
Katastarska općina Šibenik17.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2020.
Mjesto Šibenik17.02.2020. Poštanski broj 2200017.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2020. Površina 70,0017.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0017.02.2020.
Katastarska općina Šibenik17.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2020.
Postotak 10,0017.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2020.
Mjesto Šibenik17.02.2020. Poštanski broj 2200017.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2020. Površina 4,5017.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0017.02.2020.
Katastarska općina Šibenik17.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.10.2016. Marka/tip Osobni automobil Kia sportage26.10.2016.
Godina proizvodnje 201526.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,0026.10.2016. 70000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.10.2016. Marka/tip Fiat punto26.10.2016.
Godina proizvodnje 200126.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0026.10.2016. 4000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.10.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji26.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji26.10.2016.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0026.10.2016. 8500,0017.02.2020. 8000,0020.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.10.2016. EUR - Euro17.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.10.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti26.10.2016.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0026.10.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.10.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug26.10.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti26.10.2016.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0020.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti20.08.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji26.10.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrast pokret za uspješnu Hrvatsku26.10.2016. Sjedište pravne osobe Varaždin26.10.2016.
OIB pravne osobe 1848893301826.10.2016.
Datum učlanjenja 15/10/201326.10.2016. Datum kraja članstva 26.10.2016.
Funkcije Dopredsjednik26.10.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo za očuvanje šibenske baštine 26.10.2016. Sjedište pravne osobe Šibenik26.10.2016.
OIB pravne osobe 2545796412026.10.2016.
Datum učlanjenja 09/6/201126.10.2016. Datum kraja članstva 26.10.2016.
Funkcije Član Malog Vijeća26.10.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HKDPD Biskup Srećko Badurina26.10.2016. Sjedište pravne osobe Šibenik26.10.2016.
OIB pravne osobe 7050460044626.10.2016.
Datum učlanjenja 18/12/200526.10.2016. Datum kraja članstva 26.10.2016.
Funkcije 26.10.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski suverenisti17.02.2020. Sjedište pravne osobe Našička 61d, Zagreb17.02.2020.
OIB pravne osobe 8275303085517.02.2020.
Datum učlanjenja 10/11/201917.02.2020. Datum kraja članstva 17.02.2020.
Funkcije Predsjednik17.02.2020.