Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Hrvoje Runtić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Hrvoje 13.11.2016. Prezime Runtić13.11.2016.
Stručna sprema SSS13.11.2016.
Zvanje SSS - kulturno-umjetnička struka13.11.2016. Stranačka pripadnost Most Nezavisnih Lista13.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Izvanbračna zajednica13.11.2016. Oženjen/Udana29.06.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece13.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb13.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik13.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor13.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb13.11.2016. Ulica Trg sv. Marka13.11.2016. Kućni broj 613.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922213.11.2016. Fax (službeni) 13.11.2016.
Datum početka mandata 14/10/201613.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202013.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji13.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20910,3113.11.2016. Neto iznos (HRK) 12733,5913.11.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji13.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6391,2513.11.2016. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti13.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17550,0031.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji13.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji13.11.2016. Postoji29.06.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Most Nezavisnih Lista29.06.2018. OIB poslodavca 6734581719829.06.2018.
Bruto iznos (HRK) 46287,4829.06.2018. Neto iznos (HRK) 33000,0029.06.2018.
Datum stupanja u radni odnos 02/05/201829.06.2018. Datum prestanka radnog odnosa 02/11/201829.06.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Most Nezavisnih Lista31.12.2018. OIB poslodavca 6734581719831.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 46287,4831.12.2018. Neto iznos (HRK) 33000,0031.12.2018.
Datum stupanja u radni odnos 02/11/201831.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 02/05/201931.12.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji13.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji13.11.2016. Postoji09.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje09.05.2018. Nosioc obveze Izvanbračni drug09.05.2018. Bračni drug29.06.2018.
Vjerovnik Porezna uprava09.05.2018. Iznos duga 202250,0809.05.2018. 92920,1931.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.05.2018. Godina zaduženja 201609.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 009.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0009.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 0,0009.05.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji13.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji13.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji13.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji13.11.2016.