Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Hrvoje Andrić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Hrvoje Prezime Andrić
Stručna sprema VSS
Zvanje profesor engleskog i njemačkog jezika Stranačka pripadnost Nisam član stranke DUSPARA MIRKO-NEZAVISNA LISTA

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Slavonski Brod

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod Ulica Vukovarska Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38535217001 Fax (službeni) +38535217007
Datum početka mandata 06/06/2013 08/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 29/05/2017 21/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Učitelj engleskog jezika Naziv pravne osobe OŠ Ivan Mažuranič - Sibinj OIB pravne osobe 46036264063
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35252 Sibinj Ulica 108 BRIGADE ZNG Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 21/09/1994 Datum prestanka radnog odnosa 31/08/2013

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji17.06.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Učitelj engleskog jezika Naziv pravne osobe OŠ Ivan Mažuranič - Sibinj OIB pravne osobe 46036264063
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35252 Sibinj Ulica 108 BRIGADE ZNG Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 21/09/1994 Datum prestanka radnog odnosa 31/08/2013

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18849,55 Neto iznos (HRK) 12779,26 13190,08

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5494,69 13180,83 4352,4015.11.2018. 10700,5307.10.2019. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod OIB poslodavca 45966285848
Bruto iznos (HRK) 103440,00 109645,71 Neto iznos (HRK) 71410,00 75735,78
Datum stupanja u radni odnos 15/09/2003 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 14237,15 1216,23 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PBZ Privredna banka Zagreb17.06.2016. Iznos duga 57210,06
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 192 Iznos mjesečnog anuiteta 451,53 Ugovorena kamatna stopa 5,37

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Slavonski Brod Poštanski broj 35000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 87,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 460000,00
Katastarska općina Slavonski Brod Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Slavonski Brod Poštanski broj 35000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 250,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,00
Katastarska općina Slavonski Brod Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 508
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 89000,00 80000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 100000,00 65000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji17.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Pravaš17.06.2016. Sjedište pravne osobe Slavonski Brod17.06.2016.
OIB pravne osobe 5725411625517.06.2016.
Datum učlanjenja 21/03/201217.06.2016. Datum kraja članstva 17.06.2016.
Funkcije 17.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga dr. Ante Starčević - Slavonski Brod17.06.2016. Sjedište pravne osobe Slavonski Brod17.06.2016.
OIB pravne osobe 0332312092817.06.2016.
Datum učlanjenja 18/02/200917.06.2016. Datum kraja članstva 17.06.2016.
Funkcije Predsjednik17.06.2016.