Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Helena Beus

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Helena04.06.2018. Prezime Beus04.06.2018.
Stručna sprema VSS04.06.2018.
Zvanje Diplomirani učitelj04.06.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.06.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana04.06.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece04.06.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb04.06.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.06.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj04.06.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske04.06.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.06.2018. Ulica Opatička04.06.2018. Kućni broj 404.06.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459981204.06.2018. Fax (službeni) +3851459981104.06.2018.
Datum početka mandata 04/05/201804.06.2018. Predviđeni datum kraja mandata 04/05/202204.06.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.06.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji04.06.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji04.06.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.06.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji04.06.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditeljica Odjela za mlade04.06.2018. Naziv pravne osobe Grad Zagreb04.06.2018. OIB pravne osobe 6181789493704.06.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.06.2018. Ulica Trg Stjepana Radića 04.06.2018. Kućni broj 104.06.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200804.06.2018. Datum prestanka radnog odnosa 13/05/201804.06.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21000,0604.06.2018. Neto iznos (HRK) 13118,4404.06.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.06.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.06.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 20300,0004.06.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada04.06.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.06.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji04.06.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.06.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca CROATIA OSIGURANJE d.d.04.06.2018. OIB poslodavca 2618799486204.06.2018.
Bruto iznos (HRK) 124288,4404.06.2018. Neto iznos (HRK) 84048,2404.06.2018.
Datum stupanja u radni odnos 04/07/201104.06.2018. Datum prestanka radnog odnosa 04.06.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji04.06.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.06.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.06.2018. Nosioc obveze Osobno04.06.2018.
Vjerovnik Erste bank04.06.2018. Iznos duga 87944,6104.06.2018.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak04.06.2018. Godina zaduženja 200804.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 33604.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 377,1304.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,2304.06.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.06.2018. Nosioc obveze Osobno04.06.2018.
Vjerovnik Raiffeisen bank04.06.2018. Iznos duga 225000,0004.06.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.06.2018. Godina zaduženja 201804.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2606,6504.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,9504.06.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.06.2018. Nosioc obveze Bračni drug04.06.2018.
Vjerovnik Erste bank 04.06.2018. Iznos duga 225000,0004.06.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.06.2018. Godina zaduženja 201704.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2507,0104.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,0804.06.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.06.2018. Nosioc obveze Osobno04.06.2018.
Vjerovnik Sberbbank04.06.2018. Iznos duga 25700,0004.06.2018.
Valuta duga EUR - Euro04.06.2018. Godina zaduženja 201604.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 293,5604.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,6904.06.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.06.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.06.2018.
Mjesto Zagreb04.06.2018. Poštanski broj 1000004.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.06.2018. Površina 0000060,0004.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0004.06.2018.
Katastarska općina Trnje04.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno04.06.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug04.06.2018. Način stjecanja Na neki drugi način04.06.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupoprodaja04.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica04.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.06.2018.
Mjesto Kolan04.06.2018. Poštanski broj 2325104.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.06.2018. Površina 0000100,0004.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0004.06.2018.
Katastarska općina Kolan04.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno04.06.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug04.06.2018. Način stjecanja Na neki drugi način04.06.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupoprodaja04.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.06.2018.
Mjesto Zagreb04.06.2018. Poštanski broj 1000004.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.06.2018. Površina 0000400,0004.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0004.06.2018.
Katastarska općina Demerje04.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno04.06.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug04.06.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor04.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.06.2018.
Mjesto Zagreb04.06.2018. Poštanski broj 1000004.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.06.2018. Površina 0000265,0004.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0004.06.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb04.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno04.06.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.06.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.06.2018.
Postotak 50,0004.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.06.2018.
Mjesto Zagreb04.06.2018. Poštanski broj 1000004.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.06.2018. Površina 00000057,0004.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0004.06.2018.
Katastarska općina Trnje 04.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno04.06.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug04.06.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman04.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.06.2018.
Mjesto Preko04.06.2018. Poštanski broj 2327304.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.06.2018. Površina 0000031,0004.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 379000,0004.06.2018.
Katastarska općina Preko04.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno04.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno04.06.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.06.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.06.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.06.2018. Marka/tip Audi A304.06.2018.
Godina proizvodnje 200004.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0004.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno04.06.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.06.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.06.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji04.06.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji04.06.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji04.06.2018.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: