Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Gordana Simonović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Gordana26.07.2018. Prezime Simonović 26.07.2018.
Stručna sprema Magistar Znanosti26.07.2018.
Zvanje novinarka26.07.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.07.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana26.07.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.07.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.07.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član Vijeća26.07.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za elektroničke medije26.07.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.07.2018. Ulica Jagićeva26.07.2018. Kućni broj 3126.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851488261026.07.2018. Fax (službeni) 26.07.2018.
Datum početka mandata 27/05/201326.07.2018. Predviđeni datum kraja mandata 29/06/201826.07.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.07.2018. Stvarni datum kraja mandata 29/06/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.07.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.07.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.07.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.07.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto samostalni novinar26.07.2018. Naziv pravne osobe nema26.07.2018. OIB pravne osobe 123444426.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.07.2018. Ulica ksaver26.07.2018. Kućni broj 14426.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/07/200826.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 26.07.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26000,0026.07.2018. Neto iznos (HRK) 15200,0026.07.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.07.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.07.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.07.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji26.07.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Zagrebački holding26.07.2018. OIB poslodavca 1233333326.07.2018.
Bruto iznos (HRK) 158000,0026.07.2018. Neto iznos (HRK) 108000,0026.07.2018.
Datum stupanja u radni odnos 03/07/200726.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 26.07.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji26.07.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.07.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.07.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.07.2018.
Mjesto Zagreb26.07.2018. Poštanski broj 1000026.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.07.2018. Površina 82,0026.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,0026.07.2018.
Katastarska općina zagreb26.07.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.11.2018.
Mjesto Zagreb26.11.2018. Poštanski broj 1000026.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.11.2018. Površina 64,0026.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0026.11.2018.
Katastarska općina zagreb26.11.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.11.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji26.07.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji26.07.2018.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine26.07.2018. Marka/tip slike26.07.2018.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0026.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji26.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice26.07.2018. Naziv poslovnog subjekta INA26.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 12233426.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb26.07.2018.
Broj dionica 2426.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 48000,0026.07.2018.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos26.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug26.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji26.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 32000,0026.07.2018. Valuta EUR - Euro26.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug26.07.2018. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom26.07.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji26.07.2018.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: