Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Reljić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Goran Prezime Reljić Reljić17.06.2021.
Stručna sprema SSS
Zvanje medicinski brat Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 22305 Kistanje

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kistanje

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22305 Kistanje Ulica Trg sv. Nikole Kućni broj 5

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38522763055
Datum početka mandata 29/05/2013 25/05/201706.06.2017. 21/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2017 26/05/201706.06.2017. 26/05/202120.06.2017. 21/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12546,52 12682,3706.06.2017. 14569,0217.06.2021. 1942,8031.01.2023. Neto iznos (EUR) 9554,86 9627,7906.06.2017. 10953,7517.06.2021. 1459,6331.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji Ne postoji06.06.2017. Postoji17.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Hrvatski ponos Knin OIB poslodavca 70948165237
Bruto iznos (EUR) 35551,08 4718,43 Neto iznos (EUR) 28800,00 3822,42
Datum stupanja u radni odnos 06/07/2015 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin17.06.2021. OIB poslodavca 7094816523717.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 11622,5017.06.2021. 1327,2431.01.2023. 1951,9615.02.2024. Neto iznos (EUR) 8206,6017.06.2021. 1061,7931.01.2023. 1495,6615.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 27/01/202117.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 17.06.2021.
Napomena 17.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0013.05.2016. 9954,2113.05.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2013 201706.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8413.05.2016. 6006.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1206,30 1491,2906.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,99 7,4006.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13272,2831.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8431.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 293,0631.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,6931.01.2023.
Napomena Napomena, valuta podignutog kredita od 100.000,00 je bila u kunama (HRK).31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji Postoji12.10.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.10.2017. Marka/tip Peugeot 40712.10.2017. Volkswagen Passat31.01.2023.
Godina proizvodnje 200512.10.2017. 201631.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0012.10.2017. 13272,2831.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug12.10.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.10.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji