Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Pauk

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Goran05.07.2017. Prezime Pauk 05.07.2017.
Stručna sprema VSS05.07.2017.
Zvanje diplomirani ekonomist05.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica05.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik05.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji05.07.2017. Ne postoji26.03.2019. Mjesto 22000 Šibenik05.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Župan05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Šibensko-Kninska Županija05.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22000 Šibenik05.07.2017. Ulica pavla šubića I 05.07.2017. Kućni broj 205.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852246070105.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201705.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/202105.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 09/06/2017 03/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji05.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 29094,4805.07.2017. 34186,0226.03.2019. 34331,4823.06.2020. 34476,9529.06.2021. Neto iznos (HRK) 19256,0405.07.2017. 18281,0826.03.2019. 18869,4023.06.2020. 20281,6329.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca javna ustanova razvojna agencija šibensko kninske županije05.07.2017. OIB poslodavca 2171549690705.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 114874,6205.07.2017. 158817,0026.03.2019. 13136,4223.06.2020. 11328,8429.06.2021. Neto iznos (HRK) 83272,4705.07.2017. 98799,3626.03.2019. 8157,2523.06.2020. 7949,2029.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201505.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 05.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji05.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.07.2017. Nositelj obveze Osobno05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb05.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9709,1305.07.2017. 58163,3109.08.2017.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2017. Godina zaduženja 200005.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24005.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 294,2405.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 2,0005.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica05.07.2017. Nositelj obveze Osobno05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb05.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 27529,5205.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.07.2017. Godina zaduženja 201405.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6005.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1251,3305.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2005.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica05.07.2017. Nositelj obveze Osobno05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb05.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3545,3405.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.07.2017. Godina zaduženja 201505.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6005.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 104,2805.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2005.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica05.07.2017. Nositelj obveze Osobno05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb05.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 6697,4805.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.07.2017. Godina zaduženja 201605.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3605.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 318,9305.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2005.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica05.07.2017. Nositelj obveze Osobno05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb05.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3827,2005.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.07.2017. Godina zaduženja 201605.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3605.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 159,4605.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2005.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.07.2017. Nositelj obveze Bračni drug05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) jadranska banka šibenik05.07.2017. privredna banka zagreb26.03.2019. hrvatska poštanska banka23.06.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15533,3005.07.2017. 15000,0026.03.2019. 13900,0023.06.2020.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2017. Godina zaduženja 201505.07.2017. 201726.03.2019. 201923.06.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12005.07.2017. 7423.06.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 219,0205.07.2017. 171,7026.03.2019. 196,2323.06.2020. 195,6729.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,5005.07.2017. 6,6826.03.2019. 4,9523.06.2020. 4,8429.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo05.07.2017. Nositelj obveze Osobno05.07.2017.
Druga obveza dužnosnička članarina političkoj stranci05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) hrvatska demokratska zajednica05.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 46214,4005.07.2017. 43040,6426.03.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.07.2017. Godina zaduženja 201705.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4805.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 962,8005.07.2017. 896,6826.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 0,0005.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.03.2019. Nositelj obveze Osobno26.03.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb 26.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 4600,0026.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro26.03.2019. Godina zaduženja 201726.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6026.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 87,9626.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,4526.03.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.03.2019. Nositelj obveze Osobno26.03.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) hrvatska poštanska banka zagreb26.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 119000,0026.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro26.03.2019. Godina zaduženja 201926.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 24026.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 659,9726.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 3,0026.03.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2017.
Mjesto šibenik05.07.2017. Poštanski broj 2200005.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2017. Površina 560,0005.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000000,0005.07.2017.
Katastarska općina šibenik05.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.07.2017.
Postotak 50,0005.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2017.
Mjesto pula05.07.2017. Poštanski broj 5210005.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2017. Površina 26,8905.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0005.07.2017.
Katastarska općina pula05.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine05.07.2017.
Postotak 50,0005.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.03.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.03.2019.
Mjesto šibenik26.03.2019. Poštanski broj 2200026.03.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.03.2019. Površina 79,0326.03.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 890000,0026.03.2019.
Katastarska općina šibenik26.03.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.03.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.03.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.03.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.03.2019.
Mjesto šibenik26.03.2019. Poštanski broj 2200026.03.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.03.2019. Površina 13,9026.03.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0026.03.2019.
Katastarska općina šibenik26.03.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.03.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.03.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Šibenik29.06.2021. Poštanski broj 2200029.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 495,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 73000,0029.06.2021.
Katastarska općina Dubrava kod Šibenika29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.06.2021.
Napomena 29.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište29.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2021.
Mjesto Šibenik29.06.2021. Poštanski broj 2200029.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2021. Površina 2041,0029.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0029.06.2021.
Katastarska općina Dubrava kod Šibenika29.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.06.2021.
Napomena 29.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2017. Marka/tip nissan05.07.2017.
Godina proizvodnje 200705.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0005.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.07.2017.
Postotak 50,0005.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2017. Marka/tip mercedes05.07.2017. bmw 118d26.03.2019.
Godina proizvodnje 200405.07.2017. 200926.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0005.07.2017. 55000,0026.03.2019. 40000,0029.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji05.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu05.07.2017. Naziv poslovnog subjekta fond hrvatskih branitelja05.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 3914685747505.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta zagreb05.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 5160,9005.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno05.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine temeljem zakona o hrvatskim braniteljima05.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji05.07.2017. Postoji26.03.2019.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0026.03.2019. Valuta EUR - Euro26.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.03.2019. Način stjecanja Na neki drugi način26.03.2019.
Drugi način stjecanja ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života sa ocem i bratom26.03.2019. Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života sa ocem i bratom29.06.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji05.07.2017. Postoji26.03.2019. Ne postoji29.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe hrvatska zajednica županija26.03.2019. Sjedište pravne osobe zagreb26.03.2019.
OIB pravne osobe 0295423130926.03.2019.
Datum učlanjenja 17/12/201526.03.2019. Datum kraja članstva 26.03.2019.
Funkcije predsjednik hrvatske zajednice županija26.03.2019.
Napomena