Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Marić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Goran Prezime Marić Marić23.12.2019.
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje doktor ekonomskih znanosti Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Ministar16.11.2016. Zastupnik23.12.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Ministarstvo državne imovine16.11.2016. Hrvatski sabor23.12.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Markov trg Dežmanova ulica16.11.2016. Markov trg23.12.2019. Kućni broj 6 1016.11.2016. 623.12.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222 +3851634640116.11.2016. +3851456947723.12.2019. Fax (službeni) 19.02.2016.
Datum početka mandata 11/01/2008 14/10/201616.11.2016. 24/07/201923.12.2019. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 14/10/202016.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 14/10/2016 16/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Saborski zastupnik Ministar23.12.2019. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor Ministarstvo državne imovine23.12.2019. OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Markov trg Ulica Ivana Dežmana 23.12.2019. Kućni broj 6 1023.12.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/01/2008 15/11/201623.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa 16/07/201923.12.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28969,61 29094,4805.01.2018. 25087,8523.12.2019. Neto iznos (HRK) 16137,84 17480,3505.01.2018. 16389,0923.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji05.01.2018. Postoji23.02.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Druga djelatnost Autorski rad

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 60000,0023.02.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.02.2018.
Vremenski raspon Jednokratno23.02.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 99,4319.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,00
Katastarska općina Maksimir Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 99,4319.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,00
Katastarska općina Maksimir Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16,0019.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,00
Katastarska općina Maksimir Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16,0019.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,00
Katastarska općina Maksimir Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto u00c5u00bdivogošće Poštanski broj 21331
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 245,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,00
Katastarska općina u00c5u00bdivogošće Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Turanj Poštanski broj 23207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 26,38
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,00
Katastarska općina Turanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Turanj Poštanski broj 23207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4852,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,00
Katastarska općina Turanj Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina
Mjesto Grude Poštanski broj 88340
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 240,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2016.
Mjesto Turanj19.02.2016. Poštanski broj 2320719.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2016. Površina 4421,0019.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0019.02.2016.
Katastarska općina Turanj19.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2016.
Mjesto Turanj19.02.2016. Poštanski broj 2320719.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2016. Površina 431,0019.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0019.02.2016.
Katastarska općina Turanj19.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža23.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.12.2019.
Mjesto Zagreb23.12.2019. Poštanski broj 1000023.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.12.2019. Površina 21,0023.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,0023.12.2019.
Katastarska općina Peščenica23.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.12.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala23.12.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji14.08.2019. Postoji23.12.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 308
Godina proizvodnje 2008 201205.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 508
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Iz ušteđjevine

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.12.2019. Marka/tip AUDI A623.12.2019.
Godina proizvodnje 201623.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 279000,0023.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno23.12.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala23.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 40000,00 70000,0030.05.2018. 80000,0014.08.2019. 20000,0023.12.2019. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine
Drugi način stjecanja Od edukativne djelatnosti

Podatci o štednji

Iznos 20000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Drugi način stjecanja Od edukativne djelatnosti

Podatci o štednji

Iznos 60000,0005.01.2018. Valuta EUR - Euro05.01.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug05.01.2018. Način stjecanja Prodajom imovine05.01.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji