Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Lipavić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Goran Prezime Lipavić
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist
Zvanje univ spec agr Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10360 Sesvete

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo poljoprivrede

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 78

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516408100
Datum početka mandata 18/02/2021 Predviđeni datum kraja mandata 18/02/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik sektora Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 78
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/10/2006 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 27878,93 Neto iznos (HRK) 15570,26

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državni ured za reviziju OIB poslodavca 55448281176
Bruto iznos (HRK) 16888,64 Neto iznos (HRK) 10807,39
Datum stupanja u radni odnos 15/07/2020 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1032715,57
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 3892,60 Ugovorena kamatna stopa 3,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12822,13
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 173,27 Ugovorena kamatna stopa 5,64
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5027,18
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 151,72 Ugovorena kamatna stopa 5,14
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 82913,24
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1076,79 Ugovorena kamatna stopa 7,15
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 51256,21
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1005,03 Ugovorena kamatna stopa 7,75
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8643,10
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 246,94 Ugovorena kamatna stopa 6,98
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 734,40 Ugovorena kamatna stopa 6,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.31.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 546,44
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 12 Iznos mjesečnog anuiteta 546,44 Ugovorena kamatna stopa 8,11
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2022. Nositelj obveze Osobno30.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115000,0030.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.01.2022. Godina zaduženja 202130.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1602,8030.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,5830.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2022. Nositelj obveze Osobno30.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,0030.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2022. Godina zaduženja 202030.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 173,1330.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,6130.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2022. Nositelj obveze Osobno30.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 71000,0030.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.01.2022. Godina zaduženja 202030.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1076,7930.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,1530.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2022. Nositelj obveze Osobno30.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 57000,0030.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.01.2022. Godina zaduženja 202130.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 832,1430.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9830.01.2022.
Napomena 30.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sesvete Poštanski broj 10360
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1010,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 960000,00
Katastarska općina Sesvetski Kraljevec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C5
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2022. Marka/tip Mercedes Benz E20030.01.2022.
Godina proizvodnje 199130.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0030.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji