Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Bonifačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Goran06.12.2016. Prezime Bonifačić 06.12.2016.
Stručna sprema SSS06.12.2016.
Zvanje zubni tehničar06.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke06.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51521 Punat06.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika06.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Punat06.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51521 Punat06.12.2016. Ulica Novi Put 06.12.2016. Kućni broj 206.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855185414006.12.2016.
Datum početka mandata 06/06/201306.12.2016. 27/05/201701.09.2017. 01/06/201703.01.2018. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/201706.12.2016. 27/05/202101.09.2017. 01/06/202103.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Volonterski06.12.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji06.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji06.12.2016. Postoji20.05.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član skupštine trgovačkog društva20.05.2021. Naziv pravne osobe Komunalno društvo Črnika Punat20.05.2021.
OIB pravne osobe 0105228535720.05.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.05.2021.
Datum početka dužnosti 09/03/201520.05.2021. Datum kraja dužnosti 10/06/202120.05.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51521 Punat20.05.2021. Ulica Obala 20.05.2021. Kućni broj 7220.05.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855185526520.05.2021.
e-mail (službeni) info@kd-crnika.hr20.05.2021. Mobitel (službeni) +38599239394120.05.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član povjerenstva za utvrđivanje liste prioriteta za davanje stalnog veza20.05.2021. Naziv pravne osobe u00c5u00bdupanijska lučka uprava Krk20.05.2021.
OIB pravne osobe 8991956469720.05.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.05.2021.
Datum početka dužnosti 28/08/201820.05.2021. Datum kraja dužnosti 10/06/202120.05.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51500 Krk20.05.2021. Ulica Trg bana Jospia Jelačića 20.05.2021. Kućni broj 520.05.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855122016520.05.2021.
e-mail (službeni) info@zluk.hr20.05.2021. Mobitel (službeni) +38599239394120.05.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji06.12.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto vlasnik obrta06.12.2016. Naziv pravne osobe Ulika Punat06.12.2016. OIB pravne osobe 7142705301706.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51521 Punat06.12.2016. Ulica Augusta Cesarca06.12.2016. Placa01.09.2017. Kućni broj 2006.12.2016. 2301.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 18/06/199906.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 06.12.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.12.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 3800,0006.12.2016. 4709,5531.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji06.12.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ulika Punat06.12.2016. OIB isplatitelja 7142705301706.12.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6847,8406.12.2016. 7450,0031.12.2020. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti06.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.12.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.12.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom zdravlja PGu00c5u00bd06.12.2016. OIB poslodavca 2004348429206.12.2016.
Bruto iznos (HRK) 135685,8006.12.2016. 14588,4531.12.2020. Neto iznos (HRK) 89878,6806.12.2016. 11798,9831.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201606.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 06.12.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.12.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.12.2016.
Mjesto PUNAT06.12.2016. Poštanski broj 5152106.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.12.2016. Površina 4517,0006.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3375000,0006.12.2016.
Katastarska općina Punat06.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.12.2016. Način stjecanja Na neki drugi način06.12.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine izvan sudskom nagodbom06.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća03.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2018.
Mjesto Punat03.01.2018. Poštanski broj 5152103.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2018. Površina 74,0003.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0003.01.2018.
Katastarska općina Punat03.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2020.
Mjesto Punat31.12.2020. Poštanski broj 5152131.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2020. Površina 24,0031.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000,0031.12.2020.
Katastarska općina Punat31.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug31.12.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti31.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.12.2016. Marka/tip opel corsa06.12.2016.
Godina proizvodnje 200306.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug06.12.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.12.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji06.12.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.12.2016.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: