Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Gabrijela Žalac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Gabrijela18.11.2016. Prezime Žalac18.11.2016.
Stručna sprema VSS18.11.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist18.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica18.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana18.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 32100 Vinkovci18.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.11.2016. Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ministar18.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije18.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.11.2016. Ulica Račkoga 18.11.2016. Miramarska Kućni broj 618.11.2016. 22

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640066018.11.2016. Fax (službeni) +3851640064418.11.2016.
Datum početka mandata 19/10/201618.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 19/10/202018.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 19/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji18.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji18.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji18.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktorica18.11.2016. Naziv pravne osobe Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.18.11.2016. OIB pravne osobe 2249028902818.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32100 Vinkovci18.11.2016. Ulica Antuna Akšamovića18.11.2016. Kućni broj 3118.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201618.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18/10/201618.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove18.11.2016. Naziv pravne osobe Vukovarsko-srijemska županija18.11.2016. OIB pravne osobe 7472411070918.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar18.11.2016. Ulica u00c5u00bdupanijska18.11.2016. Kućni broj 918.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 27/06/201118.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 01/02/201618.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26971,7018.11.2016. 32712,98 Neto iznos (HRK) 18145,6218.11.2016. 18936,78

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.11.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji18.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.11.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Automehaničarski trgovački obrt Autoservis u00c5u00bdaki18.11.2016. OIB poslodavca 7508543718118.11.2016.
Bruto iznos (HRK) 36784,5218.11.2016. Neto iznos (HRK) 36784,5218.11.2016.
Datum stupanja u radni odnos 16/04/200718.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji18.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.11.2016. Nosioc obveze Osobno18.11.2016.
Vjerovnik Societe generale Splitska banka d.d.18.11.2016. Iznos duga 90000,0018.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.11.2016. Godina zaduženja 201218.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24018.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 581,6418.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,7518.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.11.2016. Nosioc obveze Osobno18.11.2016.
Vjerovnik Societe generale Splitska banka d.d.18.11.2016. Iznos duga 30000,0018.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.11.2016. Godina zaduženja 201618.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 326,6218.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,4918.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.11.2016.
Mjesto Vinkovci18.11.2016. Poštanski broj 3210018.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.11.2016. Površina 550,0018.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0018.11.2016.
Katastarska općina Vinkovci18.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.11.2016. Osobno, Bračni drug24.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.11.2016.
Mjesto Zagreb18.11.2016. Poštanski broj 1000018.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.11.2016. Površina 85,0718.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1275000,0018.11.2016.
Katastarska općina Zagreb18.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom18.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt18.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.11.2016.
Mjesto Vinkovci18.11.2016. Poštanski broj 3200018.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.11.2016. Površina 1137,0018.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0018.11.2016.
Katastarska općina Vinkovci18.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak18.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.11.2016.
Mjesto Đakovo - Mrzović18.11.2016. Poštanski broj 3140018.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.11.2016. Površina 1618,0018.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0018.11.2016.
Katastarska općina Mrzović18.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.11.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom18.11.2016.
Postotak 50,0018.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16,26
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.11.2016. Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.11.2016. Marka/tip Mercedes C18018.11.2016.
Godina proizvodnje 199518.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 24000,0018.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji18.11.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio18.11.2016. Naziv poslovnog subjekta Automehaničarski trgovački obrt Autoservis Žaki18.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 7508543718118.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta Vinkovci18.11.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0018.11.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos18.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji18.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji18.11.2016.