Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Frano Matušić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Frano25.01.2016. Prezime Matušić 25.01.2016.
Stručna sprema VSS25.01.2016.
Zvanje Akademski glazbenik gitarist25.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica25.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica25.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana25.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece25.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 20000 Dubrovnik25.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.01.2016. Postoji15.03.2021. Mjesto 10000 Zagreb15.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik25.01.2016. Državni tajnik12.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor25.01.2016. Ministarstvo turizma12.12.2016. Ministarstvo turizma i sporta19.10.2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova19.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.01.2016. Ulica Trg sv.Marka 25.01.2016. Prisavlje12.12.2016. PRISAVLJE19.10.2020. Trg Nikole Šubića Zrinskog19.10.2020. Kućni broj 625.01.2016. 1412.12.2016. 719.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922225.01.2016. +3851616924012.12.2016. +3851456996419.10.2020.
Datum početka mandata 22/12/201125.01.2016. 17/11/201612.12.2016. 24/09/202019.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201525.01.2016. 16/11/202012.12.2016. 24/11/202019.10.2020. 24/09/202419.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 24/09/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji25.01.2016. Postoji12.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik u Hrvatskom saboru12.12.2016. SABORSKI ZASTUPNIK19.10.2020. Državni tajnik19.10.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor12.12.2016. Ministarstvo turizma i sporta19.10.2020. OIB pravne osobe 3859750623412.12.2016. 8789258978219.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.12.2016. Ulica Trg svetog Marka12.12.2016. Prisavlje19.10.2020. Kućni broj 612.12.2016. 1419.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/12/201112.12.2016. 17/11/201619.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201512.12.2016. 24/09/202019.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28595,0025.01.2016. 25388,0012.12.2016. 30093,76 26053,2819.04.2022. 3457,8319.04.2022. Neto iznos (EUR) 17124,8025.01.2016. 15010,6012.12.2016. 16256,61 16867,7619.04.2022. 2238,6419.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15000,0025.01.2016. 2000,0025.01.2023. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti25.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 70000,0003.12.2018. 20000,0015.03.2021. 3000,0025.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.12.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.01.2016. Ne postoji03.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.01.2016. Nositelj obveze Osobno25.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SOCIETE GENERAL SPLITSKA BANKA25.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 45000,0025.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro25.01.2016. Godina zaduženja 200825.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12025.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 500,0025.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,0025.01.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2016.
Mjesto dubrovnik25.01.2016. Dubrovnik12.12.2016. Poštanski broj 2000025.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2016. Površina 120,0025.01.2016. 390,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,0025.01.2016. 350000,0025.01.2023.
Katastarska općina K O GRUŽ DUBROVNIK25.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Moja majka Kate Matušić preminula je 2001.god19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2016.
Mjesto ZAGREB25.01.2016. Poštanski broj 1000025.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2016. Površina 29,5925.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0025.01.2016. 60000,0025.01.2023.
Katastarska općina k o centar zagreb25.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Dubrovnik12.12.2016. Poštanski broj 2000012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 52,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0012.12.2016. 25000,0025.01.2023.
Katastarska općina K O GRUŽ DUBROVNIK12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom12.12.2016.
Postotak 50,0012.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.01.2016. Marka/tip mercedes c 220 cdi25.01.2016. Mercedes c 220 cdi12.12.2016.
Godina proizvodnje 200625.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0025.01.2016. 100000,0012.12.2016. 55000,00 20000,0015.03.2021. 2654,4615.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl25.01.2016. Marka/tip piaggio liberty25.01.2016. Piaggio Liberty12.12.2016.
Godina proizvodnje 200725.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0025.01.2016. 7000,00 700,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.03.2021. Marka/tip HONDA HR-V15.03.2021.
Godina proizvodnje 202015.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 152000,0015.03.2021. 20173,8715.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.03.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala15.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji25.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice25.01.2016. Naziv poslovnog subjekta ATLANTSKA PLOVIDBA25.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 6106386808625.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta DUBROVNIK25.01.2016.
Broj dionica 14725.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 400,0025.01.2016. 53,0925.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%25.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice25.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM25.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656025.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB25.01.2016.
Broj dionica 6325.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 220,0025.01.2016. 29,2025.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%25.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 75000,0025.01.2016. 55000,0015.03.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.01.2016. EUR - Euro15.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način25.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom15.03.2021.
Drugi način stjecanja PRODAJOM DIONICA INA dd25.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 59000,0025.01.2016. 65000,00 Valuta EUR - Euro25.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom12.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji25.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEDAGOGA25.01.2016. Sjedište pravne osobe ZAGREB25.01.2016.
OIB pravne osobe 9747564070725.01.2016.
Datum učlanjenja 16/04/199425.01.2016. Datum kraja članstva 25.01.2016.
Funkcije PREDSJEDNIK DRUŠTVA25.01.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA25.01.2016. Sjedište pravne osobe DUBROVNIK25.01.2016.
OIB pravne osobe 3208211531325.01.2016.
Datum učlanjenja 19/05/201325.01.2016. Datum kraja članstva 25.01.2016.
Funkcije VIJEĆNIK U ŽUPANIJSLOJ SKUPŠTINI BEZ NAKNADE25.01.2016.
Napomena