Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Franko Vidović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Franko Prezime Vidović
Stručna sprema Sveučilišni Prvostupnik Inženjer
Zvanje Inženjer cestovnog prometa Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena30.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569313 Fax (službeni) 16.02.2016.
Datum početka mandata 28/12/201516.02.2016. 03/06/201630.06.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202028.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 29/01/201616.02.2016. 01/10/201630.06.2016. 14/10/202011.11.2016. 22/07/202428.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji Postoji11.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnik u VII. sazivu11.11.2016. Zastupnik u IX. sazivu28.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.11.2016. OIB pravne osobe 11.11.2016. 3859750623428.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Trg svetog Marka11.11.2016. Kućni broj 611.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 22/12/201111.11.2016. 16/10/201628.07.2020. 22/07/202028.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 28/12/201511.11.2016. 22/07/202028.07.2020. 22/07/202428.07.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnik u VIII. sazivu11.11.2016. Zastupnik u IX. sazivu28.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.11.2016. OIB pravne osobe 11.11.2016. 3859750623428.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Trg svetog Marka11.11.2016. Kućni broj 611.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/06/201611.11.2016. 16/10/201628.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 13/10/201611.11.2016. 22/7/202028.07.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24390,30 Neto iznos (HRK) 14563,45

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji17.09.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0017.09.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada17.09.2019.
Vremenski raspon Mjesečno17.09.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Srednja strukovna škola Šibenik OIB poslodavca 17279321456
Bruto iznos (HRK) 110530,56 Neto iznos (HRK) 70285,32
Datum stupanja u radni odnos 15/01/2008 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Erste Banka16.02.2016. Iznos duga 210000,00 160000,0002.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015 201702.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2925,36 1806,6202.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 9,00 6,3202.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Sberbank16.02.2016. Sberbank 30.06.2016. Iznos duga 17000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 220,00 Ugovorena kamatna stopa 9,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Zagrebačka banka16.02.2016. Iznos duga 210000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.02.2016. Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2900,00 Ugovorena kamatna stopa 8,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.04.2018. Nosioc obveze Osobno17.04.2018.
Vjerovnik ERSTE banka17.04.2018. Iznos duga 802000,0017.04.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.04.2018. Godina zaduženja 201817.04.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24017.04.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 4651,2817.04.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,5017.04.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.09.2019. Drugo02.02.2020. Nosioc obveze Osobno17.09.2019.
Druga obveza 17.09.2019. Uzimanje vozila na lesasing- Mercedes benz GLA 200 CDI 4matic 02.02.2020.
Vjerovnik ERSTE banka17.09.2019. Mercedes-benz leasing Hrvatska02.02.2020. Iznos duga 30000,0017.09.2019. 13776,0002.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.09.2019. EUR - Euro02.02.2020. Godina zaduženja 201817.09.2019. 202002.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6017.09.2019. 2402.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 593,8917.09.2019. 574,0002.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,9917.09.2019. 6,3602.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.02.2020. Nosioc obveze Osobno02.02.2020.
Vjerovnik Sberbank02.02.2020. Iznos duga 17000,0002.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro02.02.2020. Godina zaduženja 201502.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12002.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 220,0002.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 9,0002.02.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji Ne postoji30.06.2016. Postoji17.04.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šibenik Poštanski broj 22000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 365000,00
Katastarska općina Šibenik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šibenik Poštanski broj 22000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 20,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,00
Katastarska općina Šibenik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.04.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.04.2018.
Mjesto Šibenik17.04.2018. Poštanski broj 2200017.04.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.04.2018. Površina 116,5717.04.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 802000,0017.04.2018.
Katastarska općina Šibenik17.04.2018. Vrsta vlasništva Knjižno17.04.2018.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.04.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 1411,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0002.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 2257,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 335000,0002.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 1411,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0002.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 1411,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0002.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2020.
Mjesto Šibenik02.02.2020. Poštanski broj 2200002.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2020. Površina 276,0002.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0002.02.2020.
Katastarska općina Donje Polje02.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2020.
Postotak 22,0002.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji02.02.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes C 220
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Suzuki Swift
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Suzuki Swift
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji Ne postoji30.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Sjedište pravne osobe Park stara trešnjavka 4
OIB pravne osobe 88700521765
Datum učlanjenja 01/01/2012 Datum kraja članstva 28/12/2015
Funkcije član upravnog odbora