Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Franjo Lucić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Franjo19.01.2016. Prezime Lucić 19.01.2016.
Stručna sprema VŠS19.01.2016.
Zvanje MENADu00c5u00bdER19.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica19.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica19.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana19.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 34310 Pleternica19.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik19.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor19.01.2016. Hrvatski sabor19.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb19.01.2016. Ulica TRG SV. MARKA19.01.2016. Kućni broj 619.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922219.01.2016. Fax (službeni) 19.01.2016.
Datum početka mandata 28/12/201519.01.2016. 14/10/2016 Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201919.01.2016. 14/10/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 23/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji19.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji19.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji19.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28060,9719.01.2016. 0,0011.11.2020. Neto iznos (HRK) 16064,1719.01.2016. 0,0011.11.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.01.2016. Postoji11.11.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9861,7111.11.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka11.11.2020.
Vremenski raspon Mjesečno11.11.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji19.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.01.2016. Ne postoji11.11.2020.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca GRAĐAPROMET d.o.o.19.01.2016. OIB poslodavca 6500476980019.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 58355,2519.01.2016. Neto iznos (HRK) 42536,8219.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200319.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 19.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji19.01.2016. Postoji11.11.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1952,4811.11.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka11.11.2020.
Vremenski raspon Mjesečno11.11.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.01.2016.
Mjesto Pleternica19.01.2016. Poštanski broj 3431019.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2016. Površina 1052,0019.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0019.01.2016.
Katastarska općina Pleternica19.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno19.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji19.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji19.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji19.01.2016.